ČLÁNOK
SAP žiada odpočítať životné poistné zo základu dane
30. mája 2001

Presadenie návrhu, aby bolo poistné platené v životnom poistení odpočítateľnou položkou dane z príjmov, je jedným z cieľov Slovenskej asociácie poisťovní (SAP) na tento rok. SAP pritom navrhuje maximálnu výšku tejto odpočítateľnej položky na 24 tis. Sk, rovnako ako v prípade príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní. Informoval o tom viceprezident SAP Roman Holček.

Zníženie daňového základu o platené poistné v komerčnom životnom poistení by podľa neho bolo motivačným faktorom. Podľa asociácie by sa tým zrovnoprávnili podmienky poisťovní na trhu s podmienkami ostatných subjektov sociálneho systému, keďže komerčné poistenie sa má stať jedným z pilierov dôchodkovej reformy. „Takýto krok by bol tiež v súlade so štandardmi Európskej únie aj krajín V4,“ dodal Holček.

Ďalším cieľom asociácie je podľa jej prezidenta Tibora Bôrika presadenie zmien v zákone o zmluvnom poistení motorových vozidiel, keďže súčasné znenie zákona by neumožňovalo demonopolizáciu zákonného poistenia a znemožňovalo by poisťovniam pôsobiť v tomto druhu poistení. Asociácia sa ďalej chce zúčastňovať na prípravách novely zákona o poisťovníctve.

SAP zároveň vyjadrila výhrady k pripravovanému zákonu upravujúcemu cestovný ruch, ktorý zavádza povinnosť cestovných kancelárií poistiť sa proti insolventnosti. Hlavnou výhradou je podľa Bôrika formulácia, podľa ktorej by mali poisťovne povinnosť poistiť cestovnú kanceláriu žiadajúcu o poistenie. SAP navrhuje zmeniť formuláciu v zákone na povinnosť predložiť ponuku na poistenie. Súčasné znenie zákona by podľa SAP mohlo tiež spôsobiť krátkodobé úverovanie cestovných kancelárií poisťovňami, ak by tie nemohli splácať svoje záväzky.

V minulom roku dosiahlo predpísané poistné poisťovní pôsobiacich na Slovensku 27,321 mld. Sk, medziročne tak vzrástlo o 15,5 %. Predpis v neživotnom poistení bol 15,974 mld. Sk pri medziročnom raste o 5,4 %. Podľa Bôrika ide o minimálny nárast, keďže pred dvoma rokmi rástol tento segment o 15 %. Dôvodom poklesu je podľa neho absencia strednej vrstvy obyvateľstva, ktorá vytvára najväčšie objemy plateného poistného. Životné poistenie podobne ako po predchádzajúce roky rástlo výrazne vyšším tempom. V minulom roku predpis poistného na úrovni 11,347 mld. Sk predstavoval nárast o 33,3 %. V súčasnosti dosahuje na Slovensku pomer životného poistenia k neživotnému viac ako 40 %, čo je druhý najvyšší podiel v rámci krajín V4. Priemer v európskych krajinách je pritom 60 %.

Poisťovne v minulom roku vyplatili 13,36 mld. Sk poistných náhrad, čo predstavuje 1,1 mil. vybavených poistných udalostí. Priemerná poistná náhrada na poistnú udalosť bola 12 347 Sk. Najvyššia škodovosť sa zaznamenala v zákonnom poistení motorových vozidiel, keď dosiahla 112,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS