ČLÁNOK


,

SAP nesúhlasí s reguláciou povinného poistenia automobilov
5. júna 2001

Vládny návrh zákona o zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla obsahuje podmienky regulácie poistného, s ktoré sú pre komerčné poisťovne neprijateľné.

Asociácia chce, aby poistné nebolo regulované a bolo postavené na komerčných základoch tak aby bolo závislé len od súťaže a podmienok trhu. Tvrdí to Vladimír Rančík, generálny tajomník Slovenskej asociácie poisťovní. Vládny návrh zákona je v druhom čítaní na práve prebiehajúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Zákon v súčasnom znení by mohol v súčasnosti poisťovniam spôsobiť problémy. Navrhovaný zákon podľa SAP nezohľadňuje niektoré skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na výšku poistného. Je to potreba krytia záväzkov zo zákonného poistenia v prípade, že prostriedky rezerv a ostatné finančné prostriedky zúčtované Slovenskou poisťovňou na tento účel nebudú stačiť. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku poistného je nárast spotrebiteľských cien a zákon by mal zohľadniť mieru inflácie. Vplyv na výšku poistného má aj potreba krytia záväzkov z povinného poistenia, za ktoré bude ručiť Slovenská kancelária poistiteľov. Bude to v prípade, že príspevky poistiteľov kancelárie nebudú stačiť a členovia budú musieť poskytnúť do garančného fondu mimoriadne príspevky.

Podľa SAP podobná situácia bola V Českej republike. Kvôli tomu, že Česká poisťovňa v čase jej monopolu nevytvorila dosť rezerv na platenie poistiek, zvýšilo české ministerstvo financií minimálne poistné už v prvom roku o 30%. Kvôli tomu, že v ČR a SR sú podobné podmienky, SAP sa obáva, že minimálne poistné nebude postačovať na krytie záväzkov.

Aj po demonopolizácii zákonného poistného z prevádzky motorového vozidla je možné prevádzkovať tento druh poistenia bez ohrozenia ekonomickej stability poisťovní. Informovala o tom ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Ceny zákonného poistného by podľa jej slov mali byť po demonopolizácii dostačujúce na to, aby z nich poisťovne dokázali vyplácať poistné náhrady a príspevky do garančného fondu. Ceny poistného by až do roku 2004 nemali presiahnuť 30 % súčasnej úrovne.

Podľa návrhu zákona, ktorý bude na budúci týždeň na rokovaní parlamentu, by sa poistné v roku 2002 malo rovnať súčasným cenám a do roku 2004 by sa nemalo zvýšiť o viac ako 30 %. SAP súhlasí s návrhom, aby sa v budúcom roku cena poistného odvíjala od tohtoročnej úrovne. V nasledujúcich dvoch rokoch však požaduje, aby sa minimálna cena každoročne odvíjala od úrovne inflácie a škodovosti.

Ďalším problémom sa podľa asociácie javia rezervy systému zákonného poistenia. V prípade, že sa zistí deficit rezerv, bude okrem prostriedkov Slovenskej poisťovne krytý aj z garančného fondu. Ten budú vytvárať poisťovne, ktoré budú v budúcnosti poskytovať povinne zmluvné poistenie. Audit rezerv by sa mal podľa generálneho riaditeľa Sekcie finančného trhu Ministerstva financií Františka Palka ukončiť do konca polroka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS