ČLÁNOK
Šance pre nemeckú penzijnú reformu sú nádejné a otvorené
28. decembra 2000

Gerhard Schröder je v rámci svojho posledného vyhlásenia v tomto roku značne optimistický ohľadne presadenia novej reformy v oblasti dôchodkov. Verí, že príslušný zákon prejde oboma komorami parlamentu už vo februári budúceho roka, a to napriek viacerým legislatívnym nejasnostiam a výhradám zo strany opozície.

Nemecký kancelár tiež obhajuje v tomto kontexte svojho ministra práce Waltera Riestera, ktorý je zásadným spoluautorom celého „penzijného balíka“.

Schröder deklaroval, že jeho minister práce bol v ostatných dvoch rokoch vystavený enormnému tlaku, a to nielen v oblasti reformy dôchodkového zabezpečenia.

Nemecký kancelár skrátka verí novému modelu, ktorý posilní privátne formy financovania dôchodkov, čo zníži tlak na nemecký štátny rozpočet, ktorý doteraz saturoval existujúce penzijné schémy.

To všetko je zatiaľ iba v polohe úvah a vyhlásení, pretože legislatívny proces musí v Nemecku prejsť oboma komorami nemeckého parlamentu.V Bundestagu by malo byť všetko „jasné“ už v januári budúceho roka, v Bundesrate, kde sú zastúpení zástupcovia spolkových krajín, by sa malo všetko ukončiť vo februári.

V Bundesrate však vládnúca sociálnodemokratická vláda stratila majoritu, čím sa jej ambície formulované Schröderom značne relativizujú.

Tu zohrá podstatnú úlohu opozičná Kresťansko-demokratická únia, ktorá nesúhlasí s viacerými východiskami ministra práce Riestera. Veľkú úlohu v celom schvaľovacom procese zohrajú aj vplyvné odborové centrály.

Schröder má však aj ďalšiu legislatívnu rezervu. Chce otvoriť témy imigračných a azylových pravidiel, daňové i rozpočtové otázky, ktoré sa týkajú jednotlivých spolkových krajín. To je jeho manévrovací priestor/podporený EÚ/ a do značnej miery aj jeho výhoda. Musí však kalkulovať aj s tým, že v Nemecku budú parlamentné voľby na jeseň v roku 2002. Tam sú tiež jeho limity…

Preto sa musí venovať aj perspektíve rastu nemeckej ekonomiky a poklesu nezamestnanosti. Nechce komentovať väzby na neistý vývoj americkej ekonomiky, ale trvá na tom, že rok 2000 bol dobrým rokom pre nemeckú ekonomiku a jej rast bude aj v nasledujúcom roku robustný.

Šance pre nemeckú penzijnú reformu i pre európsky ekonomický rast sú teda stále zo Schröderovho pohľadu nádejné a otvorené.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS