ČLÁNOK


,

Šanca pre všetkých
2. februára 2003

Do akej pozície v európskom automobilovom priemysle sa Slovensko dostane po spustení výroby nového závodu PSA?

Podľa štatistických údajov v počte vyrobených áut na jedného obyvateľa je SR v súčasnosti na 10. mieste vo svete. Pevne verím, že príchodom ďalšieho výrobcu sa v svetovom rebríčku SR umiestni na jednom z popredných miest.

Možno chápať výstavbu závodu PSA v Trnave za istú formu konkurencie pre Volkswagen Slovakia?

Iste, príchod nového investora, akým je PSA, posilní postavenie automobilového priemyslu v hospodárstve Slovenskej republiky. Je to pre nás súťaž, na ktorú sme však zvyknutí. Na druhej strane nám to umožní rozšírenie existujúcej siete dodávateľov.

Ako vnímate šance našich podnikov zapojiť sa do dodávateľskej štruktúry koncernu PSA?

Každý dodávateľ si musí uvedomiť nároky svetového automobilového trhu, keďže jeho vývoj závisí od dopytu zákazníkov. A preto pri výbere dodávateľov sa kladie dôraz už nielen na kvalitu, nízke náklady a spoľahlivosť, ale predovšetkým na flexibilitu dodávok. Ideálnym riešením je spojenie zahraničného know-how a slovenského potenciálu. Stať sa dodávateľom svetového automobilového priemyslu znamená určitú prestíž, keďže vozidlá vyrobené na Slovensku sú exportované do celého sveta. Som veľmi rád, že za posledných 10 rokov evidujeme nielen rast objemu finálnej výroby, ale ešte väčším tempom rastie objem slovenských dodávok pre svetový automobilový priemysel. Za rok 2001 predstavoval 41,7 mld. Sk.

Čo by ste odporučili tým, ktorí majú záujem o vstup do subdodávateľského systému koncernov VW či PSA? Aké sú hlavné kritériá úspechu?

Podľa vyjadrení PSA sa v nasledujúcich rokoch vytvorí na Slovensku v dodávateľských firmách 6-tisíc nových pracovných miest. Je to šanca pre všetkých, ktorí sa chcú etablovať vo svetovom automobilovom priemysle. Pevne verím, že sem v rámci rozširovania subdodávateľskej siete prídu nové nadnárodné spoločnosti. Slovenské podnikateľské prostredie by malo túto šancu využiť a napojiť sa na existujúci reťazec dodávateľských sietí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS