ČLÁNOK
SAMP kritizuje vysoké finančné zaťaženie malých podnikov
20. septembra 2002

Za jeden z kľúčových nedostatkov v oblasti legislatívy malých podnikov považuje Slovenská asociácia malých podnikov (SAMP) ich finančnú zaťaženosť. Daň z príjmu, ako aj odvody do fondov, ktoré sú v SR na úrovni približne 40 % z hrubého zisku malých podnikov, pre ne podľa asociácie vytvárajú nepriaznivé podmienky. „Malým podnikom z každých 100 Sk tržby v súčasnosti zostane asi 12,45 Sk,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej besede prezident SAMP Vladimír Sirotka. Ako dodal, aj keď je daňové zaťaženie sektora malých podnikateľov v európskych krajinách často vyššie, majú však odpočítateľné položky, ktoré sa v SR nerealizujú. SAMP vidí riešenie v znížení daňovej sadzby na úroveň 25 %.

Ďalším z faktorov, ktoré podľa Sirotku brzdia rast mikropodnikov a malých podnikov, je Zákonník práce. Ten neumožňuje štatút samozamestnanca. Ďalším problémom je aj pracovná sila, ktoré je kvôli vysokým odvodom relatívne drahá.

Štvorročné pôsobenie vlády v oblasti legislatívy malých podnikov SAMP považuje za neadekvátne jej úsiliu. Nedostatky predstavitelia asociácie vidia napríklad v „nedotiahnutí“ zavedenia paušálnej dane pre malých podnikateľov. Ako uzavrel prezident asociácie, SAMP 3. júla tohto roku vznikla na základe „spoločenskej objednávky“, ako aj európskej Charty malých podnikov. Združuje niekoľko cechov a podnikateľských zväzov. Jej cieľom je presadzovať spoluprácu medzi mikropodnikmi, cechmi a živnostníkmi, ako aj na vládnej a parlamentnej úrovni lobovať za záujmy malých podnikov.

SAMP tiež plánuje iniciovať zlepšovanie systému fungovania malých podnikov tak, aby sa priblížil štandardom Európskej únie. Za malý podnik slovenská legislatíva považuje spoločnosť s počtom zamestnancov do 50, európske štandardy túto hranicu posúvajú na 250 zamestnancov. Malé podniky v SR v súčasnosti zamestnávajú zhruba 800 tis. pracovníkov a na tvorbe HDP sa podieľajú mierou 22 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS