ČLÁNOK
SAEF preinvestoval v tomto roku v SR 345 mil. Sk
8. decembra 2000

Slovensko americký podnikateľský fond (Slovak American Enterprise Fund – SAEF) podporil malé a stredné podniky v SR v tomto roku formou priamych kapitálových investícií alebo v kombinácii s úverom sumou 345 mil. Sk. Formou malého úverového programu poskytol fond prostriedky v objeme 34 mil. Sk. Novinárov o tom informovala prezidentka fondu Iveta Griačová.

Priame kapitálové investície a úvery fondu smerovali v sledovanom období do piatich spoločností, pričom dve z nich sú v oblasti drevospracujúceho priemyslu, jedna v oblasti franšízingu, strojárenstva a poslednou uzatvorenou transakciou je investícia v oblasti trhu práce na internete do spoločnosti Profesia.sk. „Z drevospracujúcich firiem by som spomenula drevokombinát v Polomke, v rámci franšízingu sme podporili vznik desiatich predajní na predaj rýchloobratkového tovaru,“ povedala I. Griačová. Ako ďalej uviedla, v budúcom fiškálnom roku, ktorý trvá od októbra tohto roku do septembra 2001, plánuje fond investície do malých a stredných podnikov na Slovensku v objeme 500 až 550 mil. Sk.

Prezidentka zároveň otvorila 2. ročník súťaže „Začať podnikať“. „Cieľom súťaže je poskytnúť integrovanú, reálnu skúsenosť pre zúčastnených študentov, napomáhať vo vzdelávacom procese tvorby a hodnotenia nového obchodného podnikania,“ dodala I. Griačová. Podmienkou súťaže je vytvorenie súťažného tímu a predloženie podnikateľských zámerov, pričom tieto projekty majú mať odôvodnenú šancu na komerčný úspech v podmienkach SR tak v reálnej, ako aj v teoretickej rovine. Víťazom získajú ceny v celkovej hodnote 500 tis. Sk. Výhercom prvého kola súťaže je Vladimír Zaujec, študent Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Česko a Slovensko americký podnikateľský fond bol založený v roku 1991 v súlade so Zákonom na podporu demokracie v strednej a východnej Európe s cieľom podporiť rozvoj a transformáciu ekonomiky na princípy trhového hospodárstva. Od roku 1996 sústreďuje fond všetky nové aktivity výhradne na SR. Zdroj kapitálu predstavujú finančné prostriedky daňových poplatníkov USA, ktoré pre činnosť Fondu schválil Kongres Spojených štátov amerických vo výške 65 mil. USD. Od začiatku činnosti na Slovensku v roku 1991 podporil SAEF 41 podnikov v celkovej hodnote 24 mil. USD. Okrem toho formou malého úverového programu podporili celkovo 45 firiem sumou 122 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS