ČLÁNOK
SAEF investoval v SR za desať rokov zhruba 33 mil. USD
18. decembra 2001

Slovensko-americký podnikateľský fond (SAEF) investoval počas svojej desaťročnej existencie na slovenskom trhu celkovo zhruba 33 mil. USD. Najväčšou mierou sa na investovaní fondu podieľali investície realizované formou majetkovej účasti alebo úveru do 41 slovenských podnikov v rámci programu priamych investícií v objeme 29,26 mil. USD. Za posledný rok fond týmto spôsobom investoval 141,5 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala prezidentka SAEF Iveta Griačová.

Ďalšie prostriedky SAEF v hodnote 2,26 mil. USD smerovali do 36 slovenských súkromných podnikov v rámci amerického úverového programu uskutočňovaného v spolupráci s Poľnobankou. Okrem toho, od apríla 1999 Fond poskytol finančné prostriedky 13 spoločnostiam v hodnote 70,4 mil. Sk v rámci tzv. malého úverového programu organizovaného výlučne SAEF.

SAEF je americký investor typu rizikového kapitálu, ktorý poskytuje finančné prostriedky a poradenské služby malým a stredným súkromným slovenským podnikom. Bol založený v roku 1991 ako Czech and Slovak American Enterprise Fund (CSAEF) v súlade so Zákonom na podporu demokracie v strednej a východnej Európe s cieľom podporiť rozvoj a transformáciu slovenskej ekonomiky na princípy trhového hospodárstva.

„Cieľom SAEF je posilnenie rozvoja perspektívnych súkromných malých a stredných slovenských podnikov a taktiež podpora legislatívy a všeobecných ustanovení prispievajúcich k rozvoju súkromného sektora. Financie slúžia na posilnenie schopností podniku dosiahnuť udržateľný ekonomický rast a zvýšiť jeho konkurenčné výhody na trhu,“ povedal Griačová.

SAEF poskytuje finančné prostriedky formou majetkovej účasti, úveru, alebo kombinácie obidvoch foriem, spojené s technickou pomocou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS