ČLÁNOK
Sadzby NBS ostali bez zmeny aj kvôli zahraničného obchodu
26. augusta 2002

Národná banka Slovenska (NBS) považuje súčasnú úroveň úrokových sadzieb aj pri nízkej miere inflácie za primeranú. Ako centrálna banka informovala, zatiaľ sa jednoznačne nepotvrdila tendencia zmierňovania deficitného vývoja zahraničného obchodu, pretrvávajú riziká v oblasti verejných financií, ako aj v oblasti mzdového vývoja, kde je nesúlad s vývojom produktivity práce a mierou inflácie. Banková rada NBS preto ponechala úrokové sadzby nezmenené. Sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody zostali na úrovni 6,5 %, pre jednodňové refinančné obchody na 9,5 % a pre limitnú úrokovú sadzbu pre dvojtýždňové repotendre na 8,25 %.

Banková rada prerokovala situačnú správu o júlovom menovom vývoji v SR. V nasledujúcich mesiacoch NBS očakáva zastavenie klesajúcej tendencie vývoja cien potravín, resp. ich mierny nárast. To by sa vzhľadom na výraznejšie zníženie cien tohto segmentu spotrebného koša v rovnakom období minulého roka malo premietnuť v zrýchlení medziročnej dynamiky jadrovej a celkovej inflácie. Vývoj celkovej inflácie by mal byť v auguste ovplyvnený aj zvýšením regulovaných cien v súvislosti so zmenou štruktúry poplatkov za telekomunikačné služby.

V júli charakterizoval vývoj spotrebiteľských cien druhý mesiac po sebe medzimesačný pokles, predovšetkým v dôsledku ďalšieho zníženia sezónne volatilných cien potravín. Medziročná dynamika celkovej inflácie v porovnaní s očakávaniami NBS zaznamenala výraznejšie spomalenie, pričom jadrová inflácia sa pohybovala na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Absenciu výraznejších inflačných impulzov odzrkadľuje aj stabilizovaný vývoj čistej inflácie bez pohonných látok, ktorej dynamika sa už štyri mesiace nezmenila.

Po vysokom májovom deficite zahraničného obchodu sa jeho vývoj v júni dostal späť na trajektóriu prvých štyroch mesiacov. Vývoz zaznamenal pomerne vysokú kladnú medziročnú dynamiku pri súčasnom poklese dovozu.

Banková rada NBS schválila opatrenie o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov. Toto opatrenie ustanovuje organizáciu, riadenie a postupy bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov, ako aj určité požiadavky na vnútorné predpisy a tok informácií pri výkone tejto bankovej činnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS