ČLÁNOK
Sadzba PMR sa zrejme zníži na úroveň okolo 8 %
12. marca 1999

Základňa pre výpočet PMR obchodných bánk bude od 1. apríla navýšená o devízové a korunové pasíva obchodných bánk voči nerezidentom, nedôjde však k skutočnému navýšeniu tvorby PMR za celý bankový sektor. Na dnešnej tlačovej besede o tom informoval guvernér NBS Vladimír Masár.

Touto zmenou základne pre výpočet sa zrovnoprávňujú domáce a zahraničné primárne zdroje bánk. V súčasnosti tvoria základňu pre tvorbu PMR primárne pasíva obchodných bánk a to vklady nebankových klientov, vkladové certifikáty a emitované cenné papiere bánk. Zmenou základne pre výpočet PMR sa má docieliť zrovnoprávnenie primárnych zdrojov bánk tak od rezidentov ako aj nerezidentov a ovplyvniť vývoj krátkodobého kapitálu v SR vo forme korunových úložiek nerezidentov v obchodných bankách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS