ČLÁNOK
Sadzba PMR sa zrejme zníži na úroveň okolo 8 %
12. marca 1999

Základňa pre výpočet PMR obchodných bánk bude od 1. apríla navýšená o devízové a korunové pasíva obchodných bánk voči nerezidentom, nedôjde však k skutočnému navýšeniu tvorby PMR za celý bankový sektor. Na dnešnej tlačovej besede o tom informoval guvernér NBS Vladimír Masár.

Touto zmenou základne pre výpočet sa zrovnoprávňujú domáce a zahraničné primárne zdroje bánk. V súčasnosti tvoria základňu pre tvorbu PMR primárne pasíva obchodných bánk a to vklady nebankových klientov, vkladové certifikáty a emitované cenné papiere bánk. Zmenou základne pre výpočet PMR sa má docieliť zrovnoprávnenie primárnych zdrojov bánk tak od rezidentov ako aj nerezidentov a ovplyvniť vývoj krátkodobého kapitálu v SR vo forme korunových úložiek nerezidentov v obchodných bankách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 7. 2021

USD 1,189 0,002
CZK 25,501 0,005
GBP 0,851 0,001
HUF 357,200 0,880
CAD 1,479 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS