ČLÁNOK


,

S predajom akcií VSŽ je nespokojná spoločnosťU.S. Steel a vlastne nikto, okrem nového vlastníka
9. januára 2002

Prezident spoločnosti U.S. Steel Košice s.r.o. (USSK) John H. Goodish v utorok pred novinármi vyjadril svoju nespokojnosť s predajom časti akcií VSŽ štátnym podnikom Transpetrol v závere minulého roka. „Postup predstaviteľov vlády v tejto kauze je nefér predovšetkým voči samotným akcionárom, ale aj voči USSK,“ povedal J. Goodish. Podľa šéfa USSK mali drobní akcionári šancu získať dodatočné dividendy v prípade, že vlastné akcie od Transpetrolu by kúpila samotná VSŽ.

Vo vzťahu k USSK J.H. Goodish očakával, že vláda bude o rozhodnutí predať akcie po 160 Sk za kus prinajmenšom informovať vedenie spoločnosti. Poukázal tiež na skutočnosť, že americká spoločnosť mala záujem o kúpu akcií, ale ich predstavy sa rozchádzali s predstavami vlády o ich cene. Začiatkom novembra, ponúkla USS po zohľadnení výplaty dividend vo výške 170 Sk na akciu predajnú cenu 130 Sk. Vláda naďalej trvala na svojej pôvodnej požiadavke 731 Sk. Výhrady vedenia USSK teda smerujú predovšetkým na adresu predávajúceho.

Predaj akcií VSŽ spoločnosťou Transpetrol vyvolal vlnu nevôle viacerých zainteresovaných strán. Mediálne svoju nespokojnosť prezentoval napríklad Fond národného majetku, ktorý pôvodne zamýšľal na základe dohôd s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR predať svoj podiel vo VSŽ spolu s Transpetrolom. Ku kritike predaja akcií VSŽ sa pripojili niektoré investičné spoločnosti, politické strany ale aj samotné vedenie VSŽ, a.s. ktoré podalo podnety na prešetrenie transakcie na Burze cenných papierov v Bratislave a Úrade pre finančný trh.

Majiteľom 21-percentného podielu na základnom imaní košických VSŽ, a.s., sa v piatok 21. decembra prostredníctvom anonymného obchodu na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) stal Stredoeurópsky maklérsky dom (SMD), o.c.p., a.s. Transpetrol tomuto subjektu predal 3 494 017 akcií VSŽ pri cene 160 Sk za kus. V rovnaký deň sa uskutočnil aj ďalší obchod s akciami VSŽ. SMD je blízky skupine Istrokapitál, ktorá je akcionárom Poštovej banky. SMD potom predal balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, Poštovej banke pri cene 160 Sk. Ďalší balík 1 542 284 kusov akcií VSŽ sa v pondelok 7. januára zobchodoval v priamom obchode pri cene 161 Sk za kus na BCPB.

VSŽ nevyužila podľa SMD možnosť kúpiť vlastné akcie

Transpetrol už v priebehu októbra minulého roka prejavil záujem predať balík akcií VSŽ do konca roku 2001 na kapitálovom trhu. „V tejto súvislosti je zaujímavé, že VSŽ nevyužila možnosť uvedené akcie kúpiť prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, ktorý tieto akcie mohol držať na svojom účte až do momentu, keď ich mohla nadobudnúť VSŽ,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol predseda predstavenstva Stredoeurópskeho maklérskeho domu (SMD) Michal Bartók.

Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení SMD, v deň realizácie predaja akcií VSŽ z portfólia Transpetrolu bol v ponuke celý balík akcií VSŽ za cenu 177 Sk za jednu akciu, pričom si tieto akcie mohol kúpiť ktorýkoľvek člen Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB). V prípade, že by VSŽ prejavili iný ako mediálny záujem o vlastné akcie, mohli ušetriť 80,36 mil. Sk. VSŽ sa však nijakým spôsobom nepripravili na realizáciu uvedenej transakcie. Podľa SMD by podnik potreboval súhlas štatutárneho orgánu alebo valného zhromaždenia na nákup vlastných akcií, podľa medializovaných skutočností sa však takéto kroky neuskutočnili. VSŽ bola podľa slov prezidenta firmy Antona Bidovského pripravená ponúknuť za jednu akciu 200 Sk.

Nadobúdateľ akcií VSŽ, Stredoeurópsky maklérsky dom, zároveň komentoval aj pokles ceny akcií VSŽ na BCPB. Cena postupne klesala aj vzhľadom na to, že po 17. novembri 2001 hodnota jednej akcie klesla kvôli výplate dividendy o 170 Sk. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení SMD, možnosť predať akcie VSŽ prostredníctvom RM-Systému Slovakia pri vyššej cene podľa SMD nezodpovedá realite kapitálového trhu vzhľadom na jeho nízku likviditu. Malé objemy zobchodovaných akcií VSŽ pri priemernej cene 230 Sk nie sú teda podľa SMD relevantným ukazovateľom, keďže aj na BCPB po ponuke väčšieho množstva akcií VSŽ ich cena klesla.

Vo VSŽ je podľa Machovej potrebné držať dohody s U.S. Steel

Pri riešení situácie vo VSŽ a.s. je potrebné držať stratégiu, ktorú štát nastúpil pri predaji oceliarskej časti podniku americkej spoločnosti U.S. Steel. Štát je pripravený s novými akcionármi vo VSŽ rokovať. V prípade, že by sa minoritní akcionári pokúšali o protichodné aktivity, bolo by možné riešiť túto situáciu prostredníctvom zmeny stanov spoločnosti. Vo štvrtok to povedala ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Jednou z podmienok dohôd s U.S. Steelom napríklad je, že VSŽ sa nesmie tri roky dostať do konkurzu. Zrealizovanú cenu pri predaji akcií VSŽ Transpetrolom ministerka označila za akceptovateľnú vzhľadom na to, že bola vyššia ako cena ponúkaná U.S. Steelom. Ponuku samotnej VSŽ na odkúpenie vlastných akcií za cenu vyššiu ako úroveň cenového pásma na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) podľa ministerkiných informácií Transpetrol dostal napriek odoslaniu 20. decembra minulého roka až 4. januára 2002. VSŽ bola podľa slov prezidenta firmy Antona Bidovského pripravená ponúknuť za jednu akciu 200 Sk.

Možnosť zníženia základného imania VSŽ odkúpením vlastných akcií je podľa Machovej ešte možné zrealizovať odkúpením 16-percentného podielu akcií VSŽ z portfólia Fondu národného majetku. Odpredaj akcií z portfólia Transpetrolu bol však podmienkou pre dokončenie predaja minoritného podielu akcií samotného Transpetrolu ruskému Yukosu. Medializované reakcie politických strán k predaju akcií Transpetrolom Machová označila za klasický prípad „kauzy“, kedy sa z ekonomickej témy stane politická bez dostatku relevantných informácií. Predošlé postupné znižovanie ceny akcií VSŽ na BCPB je podľa ministerky vecou príslušných orgánov vykonávajúcich dohľad nad kapitálovým trhom. „V prípade preverovania mňa samotnú bude zaujímať, kto inicioval obchody s akciami VSŽ pri cene 100 Sk,“ poznamenala v tejto súvislosti ministerka Machová.

Podľa Schmögnerovej mala BCPB zastaviť obchod s akciami VSŽ

Podľa Ministerstva financií SR (MF) mala Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) okamžite reagovať a zastaviť obchodovanie s akciami VSŽ. Dôvody pre zastavenie obchodovania boli podľa Schmögnerovej evidentné – výrazná manipulácia s cenou. „V tejto chvíli je posledná možnosť, aby reagoval Úrad pre finančný trh,“ povedala Schmögnerová.

Úrad pre finančný trh (ÚFT) ešte má možnosť zareagovať a ministerka očakáva, že sa bude držať zákona a bude konať. Okrem manipulácie s cenou podľa MF došlo k ohrozeniu záujmov aj ďalších účastníkov finančného trhu, ako napríklad Fondu národného majetku alebo U.S. Steelu.

Čaká sa na rozhodnutie ÚFT

U.S. Steel neuvažuje o predaji akcií zo svojho 24-percentného podielu v košických VSŽ za cenu 160 Sk za akciu. Ako v utorok po stretnutí s vicepremiérom pre ekonomiku Ivanom Miklošom pre novinárov povedal prezident spoločnosti U.S. Steel Košice s.r.o. John H. Goodish, je dôležité, aby bola prešetrená transparentnosť procesu predaja akcií VSŽ. Ako ďalej uviedol, U.S. Steel bude žiadať jasný dôkaz o transparentnosti. Mikloš zdôraznil, že je potrebné počkať na rozhodnutie Úradu pre finančný trh. Ak sa dokáže netransparentnosť predaja akcií VSŽ, budú podľa neho vyvodené personálne sankcie. Goodish ani Mikloš však prípadné zodpovedné osoby nekonkretizovali.

Podľa slov Goodisha došlo ku chybe v komunikácii medzi vládou a spoločnosťou U.S. Steel. „U.S. Steel nepovažuje za férové umiestniť akcie na burzu 5 až 10 minút pred jej zavretím,“ dodal Goodish a upozornil na fakt, že predstavitelia U.S. Steelu o manipulácii s akciami VSŽ nevedeli. Podľa Mikloša boli akcie VSŽ predané za nižšiu cenu, ako požadovala ministerka privatizácie Mária Machová, cena však bola vyššia ako pôvodná ponuka.

Na koaličnej rade budú požadovať zastavenie predaja akcií VSŽ

Strana demokratickej ľavice (SDĽ) bude dnes na koaličnej rade žiadať okamžité pozastavenie predaja akcií VSŽ Košice, povedal na tlačovej besede podpredseda ľavičiarov Ladislav Orosz. SDĽ bude zároveň žiadať vyvodiť politickú zodpovednosť, ak sa potvrdia medializované informácie o predaji akcií. Ak sa preukáže, že minister hospodárstva a zainteresovaní pracovníci rezortu konali nekompetentne alebo účelovo, treba okamžite vyvodiť zodpovednosť, vrátane odvolania príslušných úradníkov, uviedol Orosz.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS