ČLÁNOK
S.Kozlík: Očakávame, že ČR slovenské zlato vráti.
10. septembra 1997

Očakávame, že zlato bude vrátené na Slovensko a dovtedy, kým sa tak nestane, nepokladáme ČR za korektného partnera. O pohľadávke ČSOB, v ktorej má NBS štvrtinový podiel: Objem pohľadávok 11 mld Kč nepovažuje minister za preukázateľný.Medzinárodnú arbitráž označil pri riešení sporu za miestne nepríslušnú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS