ČLÁNOK


,

S bytmi je stále problém
7. novembra 2002

Komplexné výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov z minulého roku – tak ako ich nedávno zverejnil Štatistický úrad SR – potvrdili, že na Slovensku je 1 885 000 bytov a približne milión domov. Jeden byt pripadá na dvoch až troch ľudí. Napriek tomu je s bytmi problém (odhaduje sa, že chýba minimálne 300-tisíc bytov). Bytová situácia rodín je veľmi rozdielna. V niektorých bytoch žijú spolu viaceré generácie – mladomanželia, rodičia, starí rodičia. Z iných sa mladé rodiny odsťahovali do podnájmu a o vlastnom byte len snívajú.

Dominujú vlastné domy

Zásadne sa zmenili formy vlastníctva bytového fondu. V roku 1991 tvorili väčšinu byty vo vlastnom dome – takmer polovicu, nájomné byty tvorili 26,7 % a družstevné byty 22,1 %. Aj v roku 2001 najväčší počet tvorili byty vo vlastnom dome 47,1 %, podstatne sa však zvýšil podiel bytov vo vlastníctve občana – na 26,7 %. Znížil sa podiel nájomných bytov (na 8,1 %) a družstevných bytov.

Počet domácností za posledné roky narástol o 13 percent.

Sú väčšie

Podľa demografov sa úroveň bývania oproti roku 1991 zmenila len nepatrne. Zvýšil sa počet bytov 1. kategórie, ktoré tvoria 77,8 percenta všetkých bytov, a zväčšila sa aj priemerná plocha bytu z 72,8 m2 na 83,9 m2. Stúpa aj počet obytných miestností – priemerne máme trojizbové byty, veľký nárast zaznamenali byty so štyrmi a viacerými obytnými miestnosťami. Na jedného člena domácnosti pripadá dnes 17,5 m2 obytnej plochy, kým v roku 1991 to bolo len 14,6 m2. Zväčšujú sa však rozdiely medzi jednotlivými regiónmi republiky a vrstvami obyvateľov. Najlepšie sú vo všeobecnosti vybavené domácnosti v Bratislavskom kraji.

Prenájmy načierno

Za posledných desať rokov vzrástol počet obývaných bytov o 48-tisíc. Mnohé rodinné domy sa však zmenili na rekreačné objekty, takže pribudlo tzv. sekundárnych nehnuteľností, najmä chalúp. Stúpol aj počet neobývaných bytov o vyše štyridsaťtisíc – je ich 170-tisíc. Za neobývaný byt sa považuje ten, ktorý nemal v čase sčítania žiadneho užívateľa (výmena majiteľa, vybavuje sa pozostalosť, slúži na rekreáciu alebo nie je spôsobilý). Veľa bytov však bolo voľných z nezistených dôvodov, takže sa možno domnievať, že slúžia na prenajímanie načierno.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS