ČLÁNOK
RZB žiada vládnu záruku na úvery tzv. veľkého syndikátu
12. augusta 1999

Rakúska Raiffeisen Zentralbank (RZB) požiadala slovenskú vládu o poskytnutie štátnej záruky na úvery Nafty Gbely poskytnuté tzv. veľkým syndikátom bánk. Ide o skupinu renomovaných svetových bánk na čele s RZB, ktoré poskytli Nafte úver vo výške zhruba 42 mil. USD (1,75 mld. Sk). Agentúre SITA to potvrdil generálny riaditeľ Nafty Gbely Arpád Demko. Demko upozornil, že RZB už pred niekoľkými mesiacmi požiadala slovenské ministerstvo hospodárstva a Fond národného majetku SR o urýchlené riešenie situácie v Nafte.
Podľa A. Demka je pochopiteľné, že banky sa vzhľadom na neistú situáciu okolo podniku obávajú o návratnosť poskytnutých prostriedkov. Zdôraznil však, že Nafta zatiaľ úvery spláca. Finančné prostriedky, ktoré platí Slovenský plynárenský priemysel, š.p., za skladovanie zemného plynu, používa Nafta na splácanie bankových úverov, a nie na rozvojové projekty. Suma úverov pritom dosiahla ku koncu júna 2,544 mld. Sk, krátkodobé záväzky boli na úrovni 682,95 mil. Sk.
Od začiatku roka však pretrvávajú problémy s vyplácaním miezd. Platy pracovníkov materskej spoločnosti sú v súčasnosti krátené o 25 %, pričom časť zamestnancov spoločností skupiny Nafta, pre ktorých nevie podnik zabezpečiť dostatok práce, poberá len 60 % normálnej mzdy. Z celkového počtu zamestnancov skupiny Nafta, ktorý predstavoval k ultimu júna 2054, vie spoločnosť zabezpečiť prácu len zhruba pre tretinu. Záväzky Nafty z obchodného styku dosahujú 300 mil. Sk, spoločnosť však v súčasnosti kupuje len nevyhnutné tovary a zastavená bola aj investičná činnosť. Podľa jeho slov je dnes v Nafte zastavená aj výrobná činnosť, nevykonávajú sa ani údržbárske a opravárenské práce.
Šéf Nafty zdôraznil nevyhnutnosť urýchleného riešenia situácie okolo spoločnosti, predovšetkým vlastníckych vzťahov. Za dôležité považuje obnovenie dôvery finančných inštitúcií, aby bolo možné pokračovať v rokovaniach o reštrukturalizácii úverového portfólia Nafty Gbely.
Spoločnosť Nafta, a.s., Gbely ukončila prvý polrok 1999 s čistým ziskom vo výške 218,76 mil. Sk. V porovnateľnom období minulého roka dosiahol čistý zisk 130,445 mil. Sk. Zdanlivé zlepšenie hospodárenia však zapríčinila úspora z 33-percentného prepadu v spotrebe materiálu. Celková zadlženosť firmy dosahovala k ultimu júna 33,58 %. Najväčšiu časť cudzích zdrojov tvorili bankové úvery.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS