ČLÁNOK
RZB radí naďalej nakupovať akcie Slovakofarmy
5. apríla 2000

Raiffeisen Zentralbank (RZB) vo svoje aprílovej správe určenej investorom potvrdila svoje odporúčanie „buy“ pre akcie slovenskej farmaceutickej spoločnosti Slovakofarma, a.s., Hlohovec.
Spoločnosť Slovakofarma dosiahla vlani podľa medzinárodných účtovných štandardov predbežný čistý zisk vo výške 330 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 45 %. Čistý zisk bol však v porovnaní s prognózami RZB o 12 % nižší vzhľadom na oneskorené platby zo štátneho rozpočtu do fondov zdravotného poistenia a vzhľadom na vyššie ceny dovážaných materiálov a surovín potrebných na výrobu liekov kvôli dovoznej prirážke. Podľa hovorcu spoločnosti Slovakofarma Pavla Hraška negatívny vplyv na čistý zisk malo aj zastavenie výroby vitamínu E.
„Najvýraznejší pozitívny obrat v hospodárení by mala spoločnosť zaznamenať do roku 2001 najmä kvôli očakávanej stabilizácii systému zdravotného zabezpečenia a zrušeniu dovoznej prirážky,“ uviedla spoločnosť RZB. Slovakofarma sa naposledy na Burze cenných papierov obchodovala po 1 850 Sk, pričom jej celoročné maximum zodpovedá úrovni 2 500 Sk a minimum 1 700 Sk.
Slovakofarma je vedúcou a najstaršou farmaceutickou spoločnosťou na slovenskom trhu. Predmetom jej činnosti je výskum, vývoj, výroba a predaj rôznych liekov, farmaceutických substancií, chemikálií a kozmetiky, ako aj spracovanie a predaj liečivých rastlín. Vyše polovicu svojho predaja realizuje v Českej republike, na domácom trhu je to asi tretina. Slovakofarma vyváža svoju produkciu aj do ďalších 25 krajín. Stratégiou spoločnosti je upevniť svoju pozíciu na trhoch strednej a východnej Európy a postupne rozširovať svoje činnosti do západnej Európy. Majoritným akcionárom spoločnosti je S. L. Pharma Holding GmbH Wien.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS