ČLÁNOK
Rýchlosť reštrukturalizácie Slovenských elektrární závisí od postoja bánk
29. júna 2001

Výrobné kapacity Slovenských elektrární, a.s. (SE) by sa mali privatizovať ako jeden celok, po odčlenení Teplárne Košice a prenosovej sústavy. Ako po valnom zhromaždení SE informoval predseda dozornej rady spoločnosti a zástupca ministerstva hospodárstva Ondrej Studenec, na výber spôsobu predaja bude mať významný vplyv i odporúčanie privatizačného poradcu. Pre spustenie reštrukturalizácie a privatizácie je potrebný súhlas bánk. Vzhľadom na doposiaľ priaznivý priebeh rokovania s veriteľmi by sa mohol urýchliť aj termín vyhlásenia tendra na privatizáciu SE, ktorý je zatiaľ určený na júl 2002.

Ako informoval generálny riaditeľ SE Vincent Pillár, do piatku by mali rozčlenenie odsúhlasiť slovenské banky s výnimkou Investičnej a rozvojovej banky, kde ešte budú pokračovať rokovania. Do 15. júla očakáva stanoviská zahraničných veriteľov, pričom je optimistom a ráta s ich súhlasom. Do polovice augusta by sa malo uskutočniť mimoriadne valné zhromaždenie SE, ktoré odsúhlasí rozdelenie spoločnosti na tri samostatné subjekty. Od začiatku novembra by tak mali fungovať spoločnosti Slovenská energetická prenosová sústava (SEPS), Tepláreň Košice a SE.

Výber privatizačného poradcu by sa mal začať v januári 2002, ale podľa O. Studenca v prípade súhlasu bánk a rýchleho postupu sa môže uskutočniť ešte v tomto roku. Zo zhruba 55-miliardového vlastného imania SE približne 4 mld. Sk prejde do SEPS a košická tepláreň bude disponovať vlastným kapitálom vo výške miliardy korún. Keďže prevažná časť majetku zostane v SE, elektrárne navrhujú, aby zostali aj naďalej dlžníkom voči bankám, pričom zvyšné dve spoločnosti by boli krížovými ručiteľmi. Od SE sa odčlení aj tepláreň v Handlovej, ktorú SE presunú Hornonitrianskym baniam Prievidza. Ako V. Pillár informoval, akcionári na valnom zhromaždení umožnili urýchliť predaj majetku a prevodu tak už „nič nebráni“.

Hoci záručný výbor vlády z požadovaného objemu záruk na úvery v objeme 10,1 mld. Sk v tomto roku odsúhlasil len 5,9 mld. Sk, elektrárne doposiaľ uhradili všetky splatné záväzky voči bankám. „Úlohou manažmentu je nájsť prostriedky aj na splácanie ďalších úverov,“ zdôraznil V. Pillár. V stredu získali elektrárne bez štátnej záruky úver v objeme 25 mil. USD od Citibank. V blízkej budúcnosti získajú SE prostriedky za predaj podielu v Globteli, pričom podľa dohody využijú Stredoslovenské a Východoslovenské energetické závody svoje príjmy za Globtel na úhradu dlhov voči elektrárňam. Tieto tri podniky za akcie Globtelu spolu dostanú 105 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS