ČLÁNOK
RWE Gas vypísal ponuku na prevzatie akcií Nafty
10. mája 2003

Spolocnost RWE Gas International B.V. so sídlom v Holandsku vyhlásila ponuku na prevzatie akcií slovenskej spolocnosti Nafta Gbely, a.s. Spolocnost totiž disponuje viac ako 33 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami Nafty. Vyplýva to z informácií zverejnených spolocnostou.

Povinnost vyhlásit ponuku vznikla holandskej spolocnosti po tom, ako jej materská spolocnost RWE Gas AG so sídlom v Nemecku na nu previedla ku koncu minulého roka 40-percentný podiel v Nafte. Ponuka na prevzatie akcií platí 30 dní od vyhlásenia a cena za jednu akciu predstavuje 880 Sk. Akcionári môžu svoje akcie predat prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, ktorý je clenom Burzy cenných papierov v Bratislave. Povinnú ponuku na prevzatie akcií bude RWE Gas financovat z vlastných zdrojov. Nadobudnutie akcií obstaráva pre navrhovatela spolocnost Slávia Capital.

Nemecká RWE Gas previedla 17. decembra minulého roka prostredníctvom priamych obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave 1 293 408 akcií Nafty Gbely po 1 200 Sk za akciu na RWE Gas International B.V. Hodnota transakcie predstavovala 1,552 mld. Sk. RWE Gas sústreduje všetky významné podiely v zahranicných firmách, ako napríklad aj v ceskej spolocnosti Transgas, do holandskej dcéry kvôli lepšej koordinácii jej aktivít na európskom plynárenskom trhu.

Akciová spolocnost Nafta vznikla zápisom do Obchodného registra v roku 1992. V súcasnosti je monopolným skladovatelnom plynu na Slovensku. Majoritným akcionárom Nafty s 56-percentným podielom je Slovenský plynárenský priemysel. Spolocnost Nafta dosiahla podla auditovaných výsledkov za rok 2002 stratu 121,301 mil. Sk. Hospodársky výsledok spolocnosti bez zapocítania dane vo výške 269,909 mil. Sk predstavoval 148,608 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS