ČLÁNOK
Rusko prijme zákon proti praniu špinavých peňazí
2. januára 2001

V Rusku sa budú podľa návrhu zákona O boji proti príjmom, ktoré boli získané kriminálnou činnosťou, overovať hotovostné transakcie, ktorých hodnota prevyšuje 10 000 USD. Vyplýva to z informácií, ktorí sprístupnilo ruské ministerstvo financií. Príprava zákona je reakciou na to, že medzinárodná organizácia Financial Action Task Force, ktorá funguje pod záštitou G7, zaradila minulý rok Rusko do zoznamu krajín, v ktorých sa dajú najjednoduchšie legalizovať špinavé peniaze.

Ruskí bankári dokonca tvrdia, že zákon je prísnejší ako podobné normy vo vyspelých krajinách.

„Stupeň súladu tohto zákona s medzinárodnými normami je dosť veľká a myslím, že zákon bude prijatý už v prvom čítaní,“ vyhlásil pre ruský denník Vedomosti, ktorý vydávajú spoločne Wall Street Journal a Financial Times šéf výboru pre banky ruského parlamentu Alexander Šochin a dodal, že vďaka zákonu budú môcť Rusko vyradiť z čiernej listiny krajín, v ktorých sa perú špinavé peniaze. Zatiaľ nie je známe kto bude kontrolovať finančné transakcie. Zatiaľ je len známy zoznam transakcií, ktoré sa bude možné kontrolovať bez vedomia klientov komerčných bánk.

Pôjde o nasledovné operácie fyzických osôb.

1. Výber alebo vklad hotovosti z účtu právnickej osoby, ktorý nezodpovedá charakteru jej činnosti.
2. Predaj, alebo kúpa devízových prostriedkov fyzickými osobami.
3. Kúpa cenných papierov fyzickými osobami cenných papierov za hotovosť.
4. Výplata fyzickej osobe šeku, ktorý znie na doručiteľa a vystavila ho fyzická osoba, alebo výherného šeku.
5. Výmena bankoviek jednej nominálnej hodnoty na inú
6. Vklad bankoviek, ktoré zabalila iná komerčná banka.
Do zoznamu sú zaradené operácie právnických osôb na účtoch komerčných bánk.
7. Vklady právnických, alebo fyzických osôb na jeden účet v rôznych filiálkach.
8. Vklady na účtoch kde sa akumulujú peniaze, ktoré sa potom prevedú do zahraničia.
9. Vklady na účty, ktoré sú založené ako účty na doručiteľa.
10. Prevod na účet na ktorom neboli žiadne pohyby, ale sa z neho vybrali peniaze v hotovosti.
11. Otvorenie vkladu v prospech tretích osôb.
12. Otvorenie vkladu, na ktorý boli vložené peniaze pochádzajúce z preplatených cestovných šekov.
13. Prevod finančných prostriedkov na účty vedené pod číselným kódom.
14. Peňažné prostriedky, ktorými zahraničná právnická osoba úveruje zahranično-obchodné operácie domácej právnickej osoby.
15. Prevody finančných prostriedkov z daňových rajov, alebo iných regiónov a krajín kde nie je stabilná politická situácia.
16. Prevody finančných prostriedkov do daňových rajov, alebo iných regiónov a krajín.
17. Oznam o získaní úveru, ktorý je zaručený depozitným certifikátom.
18. Získanie úveru, ktorý je garantovaný vkladom v zahraničnej banke
19. Získanie úveru, ktorý je úročený úrokmi prevyšujúcimi priemerné úroky na domácom alebo zahraničnom trhu.
20. Poskytnutie neobvykle veľkého poplatku za sprostredkovanie operácií s cennými papiermi.
21. Súčasná evidencia príkazov, ktoré sú na kúpu a predaj cenných papierov za ceny, ktoré sa významne odlišujú od trhových cien.
22. Kúpa a predaj toho istého balíka cenných papierov, ktoré predáva a opätovne kupuje jeden a ten istý subjekt.
23. Pravidelný deficit, alebo prebytok na účte, cez ktorý sa robia operácie na finančnom trhu
24. Transakcie s cennými papiermi na doručiteľa, ktoré neeviduje depozitár.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS