ČLÁNOK
Rusko predstavuje ekonomické, bankové a daňové reformy
24. apríla 2001

Rusko predstavilo náčrt dlho očakávaných krátkodobých a strednodobých plánov zameraných na liberalizáciu ekonomiky a urýchlenie daňovej a pozemkovej reformy v rámci svojej snahy udusiť infláciu a zlepšiť pochmúrnu investičnú klímu. V spoločnom memorande o ekonomickej politike pre rok 2001 vyhlásili vláda a centrálna banka, že zavedú do ruského finančného sektora medzinárodné účtovné štandardy a podporia konkurenciu medzi jednotlivými bankovými inštitúciami.

Reformy sú pre Rusko kľúčové, ak chce získať podporu Západu pre reštrukturalizáciu svojho obrovského zahraničného dlhu. „Hlavnými faktormi zlepšenia investorskej klímy sú posilnenie vlastníckych práv, zníženie administratívnych zásahov do ekonomických činností a rozvoj finančných trhov a inštitúcií,“ uvádza sa v memorande.

Cieľom vlády je zraziť infláciu v strednodobom horizonte na 7 až 8 %, z prognózovanej úrovne 14 % na tento rok. V oblasti hospodárskeho rastu sa bude ruská vláda usilovať stabilizovať tempo rastu na úrovni 4 až 5 %. Rýchlosť tempa rastu, ktoré minulý rok dosiahlo 7,7 %, sa v súčasnosti spomaľuje. Rusko zároveň znovu potvrdilo svoju snahu o splatenie svojho zahraničného dlhu vo výške 144 mld. USD, no naznačilo určité problémy v roku 2003, keď bude musieť uskutočniť mimoriadnu splátku vo výške 18 mld. USD.

V rámci programu chce Rusko prizvať zahraničné banky, aby zohrali v ruskom finančnom sektore významnejšiu úlohu. Rusko preto nebude klásť obmedzenia na investície ani na repatriáciu ziskov. Vláda zverejnila dokument na aj na svojej webstránke www.pravitelstvo.gov.ru.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS