ČLÁNOK
Rusko by mal dostať na investičné stimuly 300 mil. Sk
9. októbra 2003

Vláda v záverečnej diskusii k návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu (ŠR) navýšila výdavky rozpočtu v niekoľkých kapitolách, plánovaný deficit verejných financií by však v budúcom roku nemal presiahnuť 3,9 % predpokladanej tvorby hrubého domáceho produktu (HDP). Informoval o tom minister financií Ivan Mikloš. Priame platby poľnohospodárom by mali dosiahnuť 50 % priemeru členských krajín Európskej únie, a nie 55 %, ako to požaduje SMK. Podľa Mikloša sú požiadavky ďalšieho navýšenia zdrojov do rezortu pôdohospodárstva neodôvodnené, pretože konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva sa pri 50 % nezníži. Na investičné stimuly, na ktoré minister hospodárstva Pavol Rusko požadoval približne pol miliardy korún, by sa malo použiť 300 mil. Sk, ktoré boli pôvodne vyčlenené na valorizáciu platov v školstve. V tejto súvislosti minister školstva Martin Fronc povedal, že za takýto presun hlasovať nebude.

Ministri navýšili rozpočtovú kapitolu kancelárie prezidenta SR o 16 mil. Sk, z toho 15 mil. Sk na prezidentský park, kancelária Národnej rady dostane o 24,5 mil. Sk viac, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dostane na informačný systém o 30 mil. Sk viac. V rozpočte ministri upravili aj výšku prostriedkov z eurofondov a z kapitoly ministerstva školstva presunuli do všeobecnej pokladničnej správy na financovanie regionálneho školstva 8,8 mld. Sk.

Návrh ŠR na rok 2004 počíta so schodkom 59,6 mld. Sk. Príjmy by pritom mali dosiahnuť výšku 250 mld. Sk a výdavky 309,6 mld. Sk. Deficit verejných financií rozpočtuje ministerstvo financií v budúcom roku na úrovni 3,9 % predpokladanej tvorby hrubého domáceho produktu, čo zodpovedá schodku verejných financií vo výške 50,3 mld. Sk.

Konečné hlasovanie ministrov o návrhu budúcoročného ŠR by sa malo uskutočniť v utorok na mimoriadnom zasadnutí vlády. Predseda vlády požiadal ministerské kluby o postoj k hlasovaniu o návrhu ŠR. KDH, SDKÚ a ANO by mali rozpočet podľa Mikloša podporiť, SMK však ešte otázku priamych platieb neuzavrela. Podľa Mikloša by prípadné rozpočtové provizórium bolo zlým riešením hlavne pre poľnohospodárov, ktorí majú v budúcom roku dostať o 6 mld. Sk viac. Dovtedy by sa návrhom rozpočtu mala zaoberať v pondelok tripartita. Návrh ŠR, ktorý je základným nástrojom riadenia verejných financií, predloží vláda na rokovanie Národnej rady SR do 15. októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS