ČLÁNOK
Ruská federácia je pripravená vyrovnávať dlh bývalého ZSSR voči SR
26. augusta 2002

Ruská federácia (RF) považuje podmienky deblokácie svojho dlhu na Slovensku za kompatibilné s podmienkami vysporiadania dlhu voči ostatným veriteľom, pričom zohľadňujú charakter vzniku dlhu bývalého ZSSR a jeho pôvod. Informovalo o tom Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR.

Vláda RF potvrdila pripravenosť vyrovnať dlh bývalého ZSSR voči Slovensku. V tomto roku by mala pokračovať v splácaní dlhu dodávkami tovarov v dohodnutých objemoch za 137 mil. USD a uskutočniť dodatočné dodávky tovarov za 185 mil. USD. Zvyšok dlhu, ktorý by mal podľa odhadov k začiatku budúceho roku predstavovať 750 až 770 mil. USD, sa má reštrukturalizovať a vyplácať v rovnakých čiastkach až do roku 2021. Ruská federácia by pritom mala časť dlhu do výšky 460 mil. USD reštrukturalizovať prostredníctvom presunu pohľadávky SR na Vnešekonombanku.

V stredu rozhodol vládny kabinet o tom, že dlh RF voči SR sa v tomto roku zníži o 460 mil. USD prostredníctvom finančných deblokácií. Z uvedenej sumy by malo Slovensko získať v hotovosti 30 %. Transakcia by sa mala zrealizovať prostredníctvom ruskej banky, ktorá odkúpi pohľadávku SR, ako aj cez českú spoločnosť FID Group.

Dlh RF voči Slovensku vyplývajúci zo záväzkov ZSSR predstavoval na základe medzivládnej dohody z roku 1994 približne 1,9 mld. USD. Ruská federácia od roku 1994 uhradila zhruba 900 mil. USD. V súčasnosti predstavuje dlh bývalého ZSSR voči SR 1,037 mld. USD, z toho vyše 750 mil. USD je v omeškaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS