ČLÁNOK
Ruská ekonomika bude naďalej rásť, nutné je zrýchliť reformy
19. septembra 2000

Rok 2001 by mal byť pre ruskú ekonomiku tretím následným rokom v znamení rastu, avšak dlhodobé perspektívy ekonomiky krajiny závisia od implementácie bolestivých štrukturálnych reforiem. Vo svojej správe World Economic Outlook, ktorá vychádza dvakrát ročne, to uviedol Medzinárodný menový fond (MMF). Na rok 2000 predpovedá MMF ekonomický rast na úrovni 7 %, ktorý by mal v roku 2001 spomaliť na 4 %. V minulom roku, ktorý bol pre ruskú ekonomiku najúspešnejším od rozpadu ZSSR, sa zaznamenal hospodársky rast na úrovni 3,2 %.

„Ruská ekonomika pokračuje v rapídnom oživovaní z finančnej krízy z roku 1998,“ uviedol vo svojej správe MMF, poukazujúc na pozitívny vplyv oslabenia rubľa v roku 1998 a prudký rast cien ropy. „Investície a export neropných položiek začali expandovať v roku 1999, za čím nasledoval rast spotreby a importu. Rast reálnych miezd, znižovanie nedoplatkov a používanie barterového obchodu podporili zlepšenie ekonomického vývoja. Rusko však stále musí zrýchliť tempo ekonomických reforiem, zrevidovať zákony o bankrote, ďalej zredukovať barter a limitovať daňové nedoplatky. Dlhodobé perspektívy ruskej ekonomiky závisia od toho, do akej miery sa podarí zrýchliť pomalé tempo štrukturálnych reforiem. Je dôležité zabezpečiť, aby náklady na daňové reformy boli vykompenzované redukciou výdavkov, keďže v najbližších rokoch bude rozpočet zaťažený výdavkami súvisiacimi s reformami,“ uviedol vo svojej správe MMF.

Rusko je najväčším samostatným poberateľom pôžičiek od MMF, avšak fond opakovane zastavil vyplácanie úverov tejto krajine kvôli pochybnostiam o snahách ruskej vlády v oblasti reforiem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS