ČLÁNOK
Ruská centrálna banka ťaží proti daňovým rajom
11. decembra 2002

Ruská centrálna banka vyhlásila krížový pochod proti netransparentným praktikám ruských komerčných bánk. Pripravuje obkľúčenie nedobytnej pevnosti, ktorú postavili ich majitelia z daňových rajov. Spolu s vládou pripravuje centrálna banka zmeny v zákone, ktoré zakážu to, aby akcie ruských bánk vlastnili, alebo iným spôsobom kontrolovali spoločnosti registrované v daňových rajoch. V ruskej centrálnej banke si myslia, že to pomôže odhaleniu reálnych vlastníkov komerčných bánk. O pripravovaných zmenách informoval ruské médiá riaditeľ oddelenia licencií ruskej centrálnej banky Michail Suchov.

Tvrdí, že centrálna banka posudzuje možnosť zavedenia zákazu priamej, alebo sprostredkovanej kontroly bánk spoločnosťami registrovanými v netransparentných daňových rajoch, kde nie je informácia o reálnych majiteľoch buď neprístupná, alebo je utajená. Momentálne má ruská centrálna banka zoznam 48 krajín, medzi ktoré patria tie najobľúbenejšie medzi ruskými bankármi ako Cyprus, Lichtenštajnsko. Luxembursko, Gibraltár. Firmám z týchto krajín patrí veľa ruských bánk. Patria medzi ne aj najväčšie.

Momentálne v Rusku firmy z daňových rajov veľmi zriedkavo vlastnia priamo viac ako 10 % akcií komerčných bánk. Využívajú väčšinou štruktúru reťaze viacerých spoločností s ručením obmedzeným, ktorá sa končí firmou v daňovom raji.

„Chceme, aby sa do zákona dostali princípy transparentnosti, publicity a prístupnosti informácií pre všetkých, ktorí sú reálnymi vlastníkmi banky a majú zodpovednosť za to čo sa v banke deje,“ povedal Suchov. Chápe tým podiel väčší ako 10 % kapitálu. Zákaz sa bude týkať aj rezidentov, nominálnych majiteľov bánk, ktorí sú kontrolovaní firmami z daňových rajov. Kvôli utajeniu však skonštruovali komplikované reťazce firiem.

„Nikto sa nikoho nechytá vyháňať z banky,“ tvrdí Suchov. V zákone bude rozumná lehota, do ktorej si dajú do poriadku majitelia bánk všetky záležitosti. Vedúca analytička agentúry Standard & Poor´s pre Rusko Jekaterina Trofimovová považuje za prístup k informáciám o reálnych vlastníkoch akcií bánk za „reálny predpoklad efektívnej kontroly fungovania bankového systému. Splnenie kľúčových ukazovateľov komerčných bánk, ako napríklad úverového rizika majetkovo prepojených dlžníkov, sa dá skontrolovať len vďaka poznaniu skutočných majiteľov bánk.

Miestni experti nejednoznačne vnímajú iniciatívu ruskej centrálnej banky. Manažéri Alfa Bank sú pripravení zosúladiť majetkové pomery v banke s novým zákonom. Manažment Rosbank tvrdia, že ciele zákona sú správne, ale treba ich dosiahnuť trhovými a nie administratívnymi cestami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS