ČLÁNOK
RRZ výrazne znížila odhadovaný deficit verejnej správy na tento rok
1. júla 2022

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) výrazne znížila odhadovaný deficit verejnej správy na tento rok. Oproti májovej prognóze poklesol schodok o 620 mil. eur, resp. 0,6 % HDP. Deficit verejnej správy tak môže dosiahnuť podľa rady 3,91 mld. eur, resp. 3,6 % HDP. K zlepšeniu očakávaného výsledku hospodárenia verejnej správy prispel vyšší výnos daňových príjmov najmä v dôsledku zohľadnenia aktuálnej makroekonomickej prognózy, ktorá očakáva premietnutie vysokej inflácie do rýchlejšieho rastu nominálnej spotreby ako aj nominálnych miezd.

Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 1,3 mld. eur, resp. 1,2 % HDP. To znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej podľa rozpočtovej rady ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine.

Výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet. Odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje 1,86 mld. eur, resp. 1,7 % HDP. „Vyšší výnos očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia navyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu, najmä dane z práce a DPH,“ konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Odhadovaný pozitívny vplyv vysokej inflácie na verejné financie je iba dočasný. V nasledujúcich rokoch sa vyššie ceny podľa rady premietnu do rýchlejšieho rastu verejných výdavkov, najmä sociálnych transferov a prevádzkových nákladov subjektov verejnej správy.

Výdavky na financovanie schválených opatrení na podporu rodín navyšujú deficit o 277 mil. eur, resp. 0,3 % HDP. Z toho náklady na jednorazové opatrenia predstavujú 106 mil. eur, resp. 0,1 % HDP. Čerpanie prostriedkov z EÚ fondov a fondu obnovy naďalej zaostáva za očakávaniami, čo sa prejavuje aj v znížení výdavkov na spolufinancovanie oproti rozpočtu o 278 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 8. 2022

USD 1,016 0,003
CZK 24,566 0,026
GBP 0,842 0,000
HUF 404,280 1,920
CAD 1,312 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS