ČLÁNOK
RRZ hodnotí makroekonomickú prognózu rezortu financií ako realistickú
1. júla 2022

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) hodnotí makroekonomickú prognózu Ministerstva financií SR ako realistickú. Slovenská ekonomika by v tomto roku mala podľa nej rásť o 1,9 %, v budúcom roku o 2,6 %. Rozpočtová rada počíta s tohtoročným rastom o 1,7 % a v budúcom o 2,5 %. K ekonomickému rastu takmer výlučne prispeje podľa rady domáci dopyt.

Na ekonomický vývoj vplýva najmä vojnový konflikt na Ukrajine. Slabší výkon ekonomiky v aktuálnom roku je významne ovplyvnený aj nižšou než očakávanou absorpciou prostriedkov z EÚ a oneskorenou realizáciou investičných, najmä infraštruktúrnych projektov. V budúcom roku bude tempo rastu do veľkej miery závisieť od investičnej aktivity z čerpania zdrojov z EÚ, ktorá by mala sekundárne pozitívne ovplyvniť aj súkromné investície.

Spotrebiteľská inflácia dosiahne v tomto roku podľa rozpočtovej rady 11,9 %, ministerstvo financií očakáva 11,6 %. Budúcoročný odhad inflácie posunulo ministerstvo na 11,2 %, rozpočtová rada odhaduje 12,8 %. Pre jej vyhliadky budú podľa rady dôležité rozhodnutia o úprave regulovaných cien od januára 2023.

Prognóza RRZ zatiaľ uvažuje s výrazným nárastom ceny plynu pre domácnosti a nezohľadňuje aktívne zásahy vlády do cien plynu. V tomto roku sa priamo pod tlakom vojny na Ukrajine zrýchľuje najmä rast cien palív a potravín, no inflácia má podľa RRZ širokospektrálny charakter. Počas budúceho roka by sprísňovanie menovej politiky ECB už malo priniesť ovocie v podobe čiastočného ukotvenia inflačných očakávaní. Rast čistej inflácie bez palív, do ktorej sa premietajú sekundárne vplyvy z nárastu cien do vstupov do výroby, by mal postupne spomaľovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS