ČLÁNOK
Rozvoj priemyslu ovplyvnia informačné technológie
2. januára 2002

Určujúcim fenoménom budúceho rozvoja elektrotechnického priemyslu sú informačné technológie. Dôvodom je ich široké uplatnenie vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Prostredníctvom informačných technológií sa uskutočňuje proces informatizácie spoločnosti, najmä v oblasti digitalizácie dát a prenosových sústav, na čo nadväzuje rozvoj technológií sieťových prostredí. Rozvoj internetu, telekomunikačnej techniky, multimediálnej komunikácie a elektronickej komunikácie zásadne ovplyvnia všetky oblasti elektrotechnického priemyslu. Analýzou svetových trendov vývoja elektrotechnického priemyslu sa v rámci predikcie vývoja slovenského spracovateľského priemyslu zaoberá materiál, zverejnený ministerstvom hospodárstva.

V oblasti elektroniky sa najvýraznejší prienik informačných technológií očakáva v aplikáciách počítačovej grafiky a automatického projektovania. Najvyšší rozvoj by mal nastať vo využití špičkových technológií, ktoré podmieňujú rozvoj celého informačného priemyslu. V oblasti komunikácie umožnia polovodičové prvky s vysokým stupňom integrácie spájanie počítačov s vysokorýchlostnými CD a bezdrôtových telefónov. Celkove by malo dôjsť k rozmachu digitálneho prenosu informácií, DVD a služieb digitálnych sietí.

Rozvoj informačných technológií bude pokračovať taktiež v automatizácii a robotizácii procesov. Prispeje aj k zvyšovaniu technických a úžitkových parametrov a znižovaniu cien spotrebnej elektroniky. V dôsledku rastu požiadaviek na prenos dát sa na svetových trhoch prejaví zvýšený dopyt po vysokofrekvenčných, najmä optických kábloch. Trend skvalitňovania telekomunikácie sa odrazí okrem digitalizácie ústrední aj na raste podielu bezdrôtových informačných prostriedkov. Očakáva sa ďalšia expanzia používateľov mobilných telefónov v globálnom meradle, pričom k rozširujúcim sa mobilným službám sa pridajú multimediálne zariadenia.

V oblasti silnoprúdovej elektrotechniky je rozvoj elektrických strojov determinovaný rastom dopytu a nadväzujúcim investičným aktivitám v ostatných výrobných odvetviach. Perspektívu možno vidieť taktiež v prístrojoch na rozvod elektrickej energie, ktorých technické parametre budú neustále rásť. Rovnako je zaujímavou oblasť elektrických pohonov najmä pre hnacie vozidlá a elektromobily. Nároky svetelnej techniky budú smerovať k znižovaniu spotreby elektrickej energie.

Rezort hospodárstva v materiáli poukazuje na dôležitosť elektrotechnického priemyslu vzhľadom na fakt, že ide o prierezové odvetvie priemyslu s vplyvom na vývoj celej svetovej ekonomiky. Jeho rozvoj na Slovensku by malo zabezpečiť najmä budovanie priemyselných parkov a priemyselných zón, čo sa osvedčilo vo vyspelých priemyselných krajinách celého sveta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS