ČLÁNOK
Rozvoj internetu v Madarsku zacal podporovat aj štát
19. apríla 2003

Napriek tomu, že v Madarsku stoja informatizácii spolocnosti v ceste rovnaké problémy ako na Slovensku, ocakávania našich južných susedov sú ovela pozitívnejšie. Dôvodom je na rozdiel od Slovenska podpora štátu, ktorá sa nedávno prejavila v konkrétnych opatreniach. Madarská vláda totiž napríklad podnikom pri využívaní osobných pocítacov s prístupom k internetu znížila dane a skrátila cas odpisu pocítaca na dva roky. Obyvatelom poskytla možnost pri kúpe osobného pocítaca znížit základ dane o 60 tis. HUF. Informovali o tom predstavitelia madarskej telekomunikacnej spolocnosti Matáv.

Úlavy schválila madarská vláda aj pre podnikatelské subjekty, ktoré investujú do rozvoja internetovej infraštruktúry a rozširovania širokopásmového internetu. Danové úlavy môžu pät rokov využívat všetky firmy, ktoré od zaciatku tohto roka do budovania novej alebo rozširovania starej infraštruktúry preinvestujú minimálne 100 mil. HUF.

Zástupcovia spolocnosti Matáv však stále evidujú rovnaké problémy, ako asi všetky krajiny strednej Európy. Sú nimi predovšetkým nízka penetrácia osobných pocítacov v domácnostiach, z ktorých navyše približne 20 % nie je v technickom stave umožnujúcom prístup na internet, nízka informovanost ludí o výhodách práce s internetom, nízka obsahová úroven madarského internetu a doposial stále cenovo nárocné pripojenie.

V Madarsku sprístupnili služby širokopásmového internetu na báze technológie ADSL konecnému užívatelovi v septembri roku 2000. V súcasnosti je služba dostupná okrem Budapešti v 54 väcších mestách po celej krajine. V súcasnosti je v Madarsku na internet cez ADSL pripojených 110 tis. telefónnych liniek. Na Slovensku sa spustenie služby ocakáva v máji alebo júni tohto roku, pricom najskôr bude širokopásmový internet cez ADSL dostupný v Bratislave a nasledovat by mali Banská Bystrica a Košice.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS