ČLÁNOK
Rozvoj e-businessu na Slovensku podporuje aj MH
3. októbra 2001

Rozvoj e-businessu na Slovensku podporuje svojou aktivitou Ministerstvo hospodárstva SR (MH) v troch základných oblastiach. Najdôležitejšou je oblasť legislatívy, keďže v slovenskom právnom poriadku neexistuje právna úprava, ktorá by jednoznačne pripúšťala alebo zakazovala elektronickú formu dokumentácie pri právnych úkonoch. Ďalšími oblasťami sú podpora implementácie elektronického obchodu v stredných a malých podnikoch a podpora v rezorte ministerstva hospodárstva. Na medzinárodnej konferencii Slovensko a internet v roku 2001, Internet v živote, riadení a obchode organizácie to povedal štátny tajomník MH Peter Brňo.

Cieľom dvojdňovej konferencie, ktorá sa v utorok začala v Bratislave, je poskytnúť návštevníkovi komplexný prehľad o situácii v internete na Slovensku. V poradí už siedma konferencia mapuje súčasný stav a trendy vývoja internetu na Slovensku v štátnej správe, školstve, kultúre, ako aj v komerčnej sfére so zameraním na jeho efektívne využitie vo všetkých sférach ľudskej činnosti.

Na konferencii sa zúčastňuje 29 odborníkov z komerčnej a nekomerčnej sféry s vplyvom na dianie v oblasti internetu a je určená širokému okruhu záujemcov o zmapovanie situácie internetu v našom regióne. Podujatie pokračuje v stredu 3. októbra, kedy bude predstavená i koncepcia prvej slovenskej súťaže o najlepšie multimediálne produkty, SlovakPrix MultiMediaArt, vychádzajúca z myšlienok vrcholovej európskej súťaže EuroPrix MultiMediaArt. Organizátorom konferencie je spoločnosť Easy Learning & Teaching.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS