ČLÁNOK


,

Rozvodné energetické podniky budú mať nových majiteľov
23. mája 2002

Finančné prostriedky z predaja 49-percentných podielov v troch rozvodných energetických podnikoch (REP) by mala vláda získať po ukončení celého procesu predaja, a to v horizonte približne troch mesiacov. Za podiel v ZSE firma E.ON Energie zaplatí 330 mil. EUR, za podiel v SSE francúzska Electricité de France (EDF) zaplatí 158 mil. EUR, akcie VSE získa RWE Plus za 130 mil. EUR. O použití rozdielu vo výške približne 5 mld. Sk oproti predpokladaným príjmom by sa však už nemalo osobitne rokovať. Po rokovaní vlády o tom informovala ministerka privatizácie Mária Machová.

Podľa Machovej predaj podielov v každom z troch prípadov podporili všetci prítomní ministri. Pred definitívnym hlasovaním však SDĽ predložila kabinetu pozmeňujúci návrh, aby akcie ZSE získala rakúska firma EVN. SDĽ návrh zdôvodnila vyššou ponúknutou cenou, podporili ho však nakoniec len štyria ministri tejto strany. Pri definitívnom hlasovaní nakoniec SDĽ podporila firmu E.ON.

Vláda sa zaoberala aj výhradami SDĽ týkajúcimi sa dopadu na zamestnanosť v energetickom sektore. Štátna tajomníčka ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Edit Bauer predložila analytický materiál, ktorý však podľa ministerky Machovej neobsahoval konkrétne údaje. Podľa odhadu ministerstva práce by ale v období rokov 2002 až 2006 malo z energosektora odísť okolo 2 900 pracovníkov. Na ich rekvalifikáciu alebo na podporu nového zamestnania by malo byť vyčlenených približne 430 mil. Sk. Materiálom ministerstva práce sa vláda bude zaoberať na budúci týždeň spolu s návrhom spôsobu privatizácie Slovenských elektrární.

Ďalšie výhrady sa podľa ministra hospodárstva Ľubomíra Haracha týkali najmä otázok súvisiacich s liberalizáciou trhu s elektrickou energiou, ktorý by sa mal otvoriť od začiatku roku 2004. Transakčné dokumenty predaja podielov v REP podľa Machovej neobsahujú žiaden záväzok slovenskej strany, že podniky budú elektrickú energiu nakupovať od svojich strategických partnerov. „Slovenská strana zároveň bude mať možnosť ovplyvňovať dianie v REP aj prostredníctvom riadiacich orgánov,“ zdôraznila ministerka.

VSE bude pod kontrolou nemeckej firmy RWE Plus

Strategickým spoluvlastníkom a.s. Východoslovenská energetika (VSE) sa stáva nemecká spoločnosť RWE Plus. RWE Plus zaplatí za nadobudnutie 49 % akcií v najmenšom slovenskom rozvodnom podniku sumu 130 mil. EUR. Transakcia ešte podlieha schváleniu protimonopolnými orgánmi.

VSE je dominantným distribútorom elektrickej energie na území Prešovského a Košického kraja. Spoločnosť so sídlom v Košiciach obsluhuje približne 600 tisíc zákazníkov. V minulom roku realizovala výnosy v objeme 12,375 mld. SKK. Objem predanej elektriny prevýšil 4 TWh. Základné imanie VSE predstavuje 3,363 mld. Sk.

RWE Plus je distribučnou divíziou nemeckého koncernu RWE AG so sídlom v Essene. Vo finančnom roku 2000/2001 realizovala skupina v oblasti distribúcie tržby v objeme 11,7 mld. EUR. Dodávky elektriny predstavovali takmer 198,7 TWh. Skupina RWE Plus zamestnáva 16 859 pracovníkov.

Akvizícia VSE otvára možnosti kooperácie s maďarským regionálnym distribútorom Émasz so sídlom v meste Miskolc. Ten je sieťami priamo napojený na VSE a RWE Plus v ňom kontroluje podľa poslednej výročnej správy 54-percentný podiel.

Ďalšími kandidátmi na vstup do VSE, ktorí postúpili až do záverečnej fázy, boli česká spoločnosť ČEZ, francúzsky gigant Electricité de France a taliansky podnik E-Noi. Finančné krytie ponuky E-Noi mala zabezpečovať a.s. Slovenské elektrárne. Poradcom vlády pri predaji podielu vo VSE bola francúzska investičná banka BNP Paribas.

Spoločnosť RWE Plus, ktorá sa stala strategickým spoluvlastníkom Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE), spĺňa predstavy vedenia o investorovi. Vedenie VSE v súčasnosti intenzívne pracuje na novej stratégii spoločnosti. Po vstupe RWE Plus do podniku v polovici tohto roku predložia strategické zámery novému partnerovi s cieľom stanoviť spoločné dlhodobé a krátkodobé ciele VSE. „Od strategického investora očakávame zúročenie skúseností z liberalizovaného trhového prostredia,“ uviedol generálny riaditeľ VSE Jozef Böjtös v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla manažérka pre vzťahy s verejnosťou Anna Pančurová.

VSE očakáva po liberalizácii trhu s elektrinou potrebu bojovať o zákazníkov. Spoločnosť sa preto chce orientovať na skvalitnenie poskytovaných služieb, ktoré by mali byť podľa J. Böjtösa komplexnejšie a pre zákazníka komfortnejšie. Investície firmy tak budú smerovať do oblasti rozvoja elektrickej siete, obslužných centier pre zákazníkov, informačných systémov a programov strategického partnerstva s veľkými zákazníkmi. „Túto fázu prípravy spoločnosti VSE môže RWE Plus urýchliť a skrátiť s využitím vlastných riešení a skúseností,“ dodal J. Böjtös.

E.ON chce po vstupe do ZSE využiť synergické efekty

Vláda schválila pre Západoslovenskú energetiku a.s. Bratislava (ZSE) jedného z najsilnejších možných partnerov v Európe, keďže iba v oblasti elektroenergetiky dosahuje nemecký koncern E.ON Energie desaťnásobne vyšší predaj než ZSE. Uvádza sa to v reakcii spoločnosti ZSE na vládou schválený predaj 49 % akcií podniku nemeckému koncernu E.ON, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa ZSE Lujza Kittlerová.

Vzhľadom na charakteristiku nového partnera najväčšieho z troch slovenských rozvodných energetických podnikov považuje ZSE za výrazne perspektívne ďalšie zhodnotenie aktivít podniku v rámci nadnárodného prepojenia. Prínosným by malo byť tiež získavanie nových skúseností a otvorenie možností spolupráce s pozitívnym dopadom aj na spotrebiteľa.

Budúci spoluvlastník spoločnosti ZSE, nemecká spoločnosť E.ON Energie, plánuje podľa hovorcu skupiny Erwina Haydna po vstupe do spoločnosti využiť synergické efekty, ktoré poskytuje spolupráca medzi jeho dcérskymi spoločnosťami v Maďarsku, Českej republike a SR. E.ON má totiž vlastnícky vplyv na priamych susedov západoslovenského distribútora. V ČR disponuje minoritnými podielmi v akciových spoločnostiach Jihomoravská energetika a Severomoravská energetika, kým v Maďarsku kontroluje majoritný podiel v distribučnom koncerne Édász.

ZSE bola spomedzi privatizovaných rozvodných firiem najväčšou a najlukratívnejšou. Spoločnosť so sídlom v Bratislave pôsobí na území štyroch krajov západného Slovenska a jej obslužné teritórium susedí s Českom, Rakúskom a Maďarskom. ZSE obsluhuje takmer milión zákazníkov, ktorým ročne dodá 6,9 TWh elektrickej energie. Tržby ZSE dosiahli za prvé tri mesiace tohto roka 4,605 mld. Sk. Základné imanie ZSE predstavuje 5,934 mld. Sk.

Strategický investor v ZSE, nemecký koncern E.ON Energie so sídlom v Mníchove je najväčším súkromným energetickým koncernom v Európe s aktivitami v oblasti elektrickej energie, plynárenstva i vodného hospodárstva. Spoločnosť realizovala v minulom roku tržby 17,8 mld. EUR, dodala 318 TWh elektrickej energie a zamestnávala k záveru minulého roka 39 560 pracovníkov.

Ovládnutie ZSE zapadá do akvizičnej stratégie nemeckého koncernu, ktorá spočíva v budovaní pozícií na stredoeurópskom trhu. Pre ZSE sa už v súčasnosti črtajú možnosti spolupráce s maďarskými a českými distribútormi, keďže E.ON Energie má vlastnícky vplyv na priamych susedov západoslovenského distribútora. V ČR disponuje minoritnými podielmi v akciových spoločnostiach Jihomoravská energetika a Severomoravská energetika, zatiaľ čo v Maďarsku kontroluje majoritný podiel v distribučnom koncerne Édász so sídlom v Györi.

O minoritný podiel v ZSE bol do poslednej chvíle najväčší záujem. Tender sprevádzala mediálna kampaň a lobing jednotlivých uchádzačov. Záväzné ponuky predložili okrem E.ON Energie aj ďalšie dve nemecké firmy RWE Plus a EnBW Energie, ako aj rakúska regionálna spoločnosť EVN.

Slovenská vláda schválila ponuku firmy E.ON na získanie 49-percentného akciového podielu v ZSE za 330 mil. EUR. Poradcom vlády pri predaji 49-percentného podielu v ZSE bola spoločnosť CA IB Securities. Definitívnemu uzavretiu transakcie bude ešte predchádzať schválenie protimonopolnými úradmi.

SSE získa francúzska spoločnosť EDF

Minoritný podiel v a.s. Stredoslovenská energetika (SSE) získa francúzska spoločnosť Electricité de France (EDF). EDF by mala za nadobúdaný 49-percentný podiel v SSE zaplatiť 158 mil. EUR. Akvizíciu budú musieť ešte odobriť protimonopolné orgány.

SSE je druhým najväčším slovenským rozvodným podnikom pôsobiacim na území Žilinského, Banskobystrického a časti Trenčianskeho kraja, kde obsluhuje približne 686 tisíc odberateľov. SSE ročne dodá elektrinu v objeme viac ako 6,5 TWh. V minulom roku realizovala spoločnosť so sídlom v Žiline výnosy vo výške 18,07 mld. Sk. Základné imanie SSE predstavuje 3,516 mld. Sk.

Nový spoluvlastník SSE, francúzsky gigant EDF, je štátnou elektrárenskou spoločnosťou s dominantným postavením vo Francúzsku a významnými kapitálovými účasťami v početných európskych spoločnostiach. Zamestnáva 115 tisíc zamestnancov a ročne vyrobí takmer 470 TWh elektriny. V minulom roku koncern realizoval tržby vo výške 40,7 mld. EUR.

Jediným uchádzačom, ktorý okrem EDF, predložil záväznú ponuku na kúpu podielu v SSE bola talianska firma E-Noi S.p.A. Finančné krytie ponuky E-Noi mala zabezpečovať a.s. Slovenské elektrárne. Poradcom vlády pri predaji podielu vo VSE bola londýnska investičná banka HSBC v konzorciu s J&T.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS