ČLÁNOK
Rozsudok NS o Dopravnej banke neznamená poškodenie veriteľov
12. októbra 2001

Rozsudok Najvyššieho súdu SR týkajúci sa Dopravnej banky, a.s. a Fondu ochrany vkladov (FOV) neznamená poškodenie konkurzných veriteľov. Vyhlásil to konkurzný správca Dopravnej banky Milan Chovanec. Práve týmto rozsudkom, podľa ktorého FOV nie je veriteľom Dopravnej banky, konkurzní veritelia získali podľa neho reálny predpoklad, že získajú svoje vklady zamrznuté v banke. „S ohľadom na úspešnosť práce konkurznej správy môžem uviesť, že už dnes disponuje konkurzná správa dostatkom prostriedkom na uspokojenie všetkých zákonných veriteľov v plnej výške,“ zdôraznil.

„Napriek pozitívnemu rozhodnutiu o tom, že FOV nie je veriteľom Dopravnej banky, jeho vyhlásenia podporované guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) deklarujú s istotou moje odvolanie z postu správcu konkurznej podstaty,“ dodal M. Chovanec. Schôdza konkurzných veriteľov bola však podľa neho zvolaná v čase, keď postavenie fondu ako veriteľa bolo sporné a zrejme návrh na jej zvolanie smeroval k zamedzeniu dokončenia sporu na Najvyššom súde (NS) SR.

M. Chovanec považuje tvrdenia, že majetok Dopravnej banky sa predáva pod cenu, za účelové a nepravdivé. „Dodnes sa k predaju majetku banky nepristúpilo, pretože sa na tom neuzniesla schôdza konkurzných veriteľov. Všetok príjem do konkurznej podstaty je zabezpečený z dôsledného vymáhania pohľadávok banky,“ reagoval.

Zákon o ochrane vkladov sa podľa M. Chovanca stal problémovým až vtedy, keď sa od poberania príspevkov od bánk prešlo k vyplácaniu náhrad a následne k hľadaniu zdrojov, ktorými takto vzniknuté straty nahradiť. Novela zákona o ochrane vkladov a o konkurze a vyrovnaní nemá podľa neho na nárok fondu voči Dopravnej banke vplyv, keďže ustanovenie novelizovaného paragrafu 11 nemá retroaktívny účinok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS