ČLÁNOK
Rozšírenie EÚ oživí konkurenciu v stredoeurópskom regióne
15. júla 2003

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings oznámila, že rozšírenie Európskej únie (EÚ) povedie k oživeniu konkurencie v rámci telekomunikačného sektora v strednej a východnej Európe (SVE), keďže spoločnosti sa snažia expandovať v tomto regióne. Informovala o tom Fitch vo svojej správe „Telekomunikačný sektor v SVE: Pripravený čeliť konkurencii“. Informovala o tom agentúra Fitch.

V správe sa uvádza, že na konkurenčné prostredie bude povzbudzujúco vplývať nielen pristúpenie nových krajín do EÚ, ale tiež pokrok v rámci technológií a zvýšenie dopytu po kvalitných telekomunikačných službách v súvislosti s nárastom kúpnej sily obyvateľstva v SVE. Dôležitými faktormi sú aj zvýšená mobilita obyvateľstva, internetová penetrácia a domáca podnikateľská aktivita.

Podľa Fitch sa zdá, že úrady v kandidátskych krajinách majú pravdepodobne snahu ochrániť prevádzkovateľov fixných telekomunikačných liniek, čím zabezpečujú uchovanie ich monopolného postavenia v praxi. Táto skutočnosť sa zrejme zmení po vstupe kandidátskych krajín do EÚ, keďže sa v nich uplatnia predpisy únie. Fitch sa domnieva, že finančné výsledky najväčších telekomunikačných spoločností v SVE budú v blízkej budúcnosti stabilné. Určité obavy sa však týkajú kvality riadenia firiem, keďže v niektorých prípadoch vlastnia vlády v telekomunikačných firmách buď takzvanú zlatú akciu, alebo akciové podiely.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS