ČLÁNOK
Rozpory medzi požiadavkami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na finančné zdroje zdravotných poisťovní a zdravotníctva vôbec a disponibilnými zdrojmi, ktoré zdravotné poisťovne budú mať do konca roka, je 5,6 mld Sk.
20. augusta 1997

»Poukázal na skutočnosť, že ministerstvo zdravotníctva neakceptovalo návrhy združenia na vyriešenie existujúcich rozporov s odôvodnením, že predbiehajú čas a sú príliš razantné. Situácia si však vyžaduje razantné kroky, povedal E. Kováč. Jeho slová v rozhovore pre Prácu potvrdil námestník generálneho riaditeľa Vzájomnej životnej poisťovne (VŽP) Viktor Kouřil. Uviedol, že nie je možné, aby ceny zdravotníckych výkonov stúpali takým tempom ako v posledných rokoch. Pritom veľa stratových podnikov si neplní odvodové povinnosti a tak aj VŽP musí siahnuť k takému opatreniu, ako je napr. majetková exekúcia. Kroky navrhované vládou v sociálnej časti tzv. balíčka opatrení sú podľa neho jediným možným spôsobom, ktorý by zabránil neopodstatnenému nárastu zdravotníckych výkonov, zrúteniu celého systému poskytovania a financovania zdravotníckej starostlivosti u nás. Na našu otázku, čo by sa vyriešilo odobratím licencie tej-ktorej poisťovni, ktorá dlhuje nemocniciam za poskytovanie úkonov, V. Kouřil uviedol, že ak by ostala u nás len jedna poisťovňa, aj ona by pri nezmenených podmienkach mala obdobné problémy, akých sme svedkami dnes.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS