ČLÁNOK
Rozpočtový schodok k 5. júnu vyše 21,4 mld. Sk
10. júna 2002

Schodok štátneho rozpočtu dosiahol k 5. júnu 21,428 mld. Sk. Bežné hospodárenie vlády skončilo s deficitom 12,064 mld. Sk, čo je 31,7 % plánovaného ročného schodku. Zvyšných 9,364 mld. Sk predstavoval schodok kvôli výdavkom na reštrukturalizáciu bankového sektora. Vyplýva to z údajov Ministerstva financií SR. Rozpočtové príjmy predstavovali k 5. júnu 88,167 mld. Sk, čo je takmer rovnaký objem ako za rovnaké obdobie minulého roka. Na druhej strane výdavky boli o 6,7 % vyššie ako vlani a dosiahli 109,596 mld. Sk.

Štát od začiatku roka vyzbieral na daniach celkom 79,579 mld. Sk, čo je v medziročnom porovnaní takmer o 12 % viac. Najvyššie príjmy mal štát z dani z pridanej hodnoty v sume 33,74 mld. Sk, čo je medziročný rast o 14 %. Oproti minulému roku najviac, až o 21,5 % na 14,187 mld. Sk vzrástli príjmy štátu z dane z príjmov právnických osôb. Plnenie schváleného rozpočtu v tejto položke dosiahlo 62,2 %. Fyzické osoby odviedli do štátnej kasy 11,947 mld. Sk, teda o 8,8 % viac ako pred rokom. Výnosy z dane z príjmov z kapitálových výnosov boli medziročne vyššie o 2,3 % a k 5. júnu predstavovali 4,416 mld. Sk. Takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2001 sa plnili plánované príjmy zo spotrebných daní a dosiahli 11,925 mld. Sk. Na cle štát vyzbieral 1,552 mld. Sk, čo je 53,5-percentné plnenie plánu. Príjmy z dovoznej prirážky boli na zanedbateľnej úrovni a z cestnej dane dosiahli 946 mil. Sk.

Na strane výdavkov štátneho rozpočtu dosiahli bežné výdavky 102,069 mld. Sk a kapitálové výdavky 7,527 mld. Sk.

Deficit štátneho rozpočtu SR predstavoval ku koncu mája celkovo 20,825 mld. Sk. Bežné hospodárenie vlády z toho skončilo s deficitom 11,461 mld. Sk, čo je 30,2 % plánovaného ročného schodku. Zvyšných 9,364 mld. Sk predstavoval schodok vyplývajúci z výdavkov na reštrukturalizáciu bankového sektora.

Zákon o štátnom rozpočte počíta v tomto roku s príjmami 219,919 mld. Sk a výdavkami 257,919 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu by mal bez nákladov na reštrukturalizáciu bánk predstavovať 38 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS