ČLÁNOK
Rozpočtová rada považuje za urgentné zlepšiť stav verejných financií
14. júna 2021

Základné informácie o stanoviskách RRZ

S cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť
transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú
konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej
a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami vznikla v roku
2012 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia
vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Jej úlohou je poskytovať verejnosti odborné,
komplexné a politicky neovplyvnené informácie o vývoji verejných financií.

Strednodobý fiškálny výhľad na roky 2021 až 2024


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS