ČLÁNOK
Rozpočtová rada považuje za urgentné zlepšiť stav verejných financií
14. júna 2021

Základné informácie o stanoviskách RRZ

S cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť
transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú
konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej
a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami vznikla v roku
2012 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia
vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Jej úlohou je poskytovať verejnosti odborné,
komplexné a politicky neovplyvnené informácie o vývoji verejných financií.

Strednodobý fiškálny výhľad na roky 2021 až 2024


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS