ČLÁNOK
Rozpočet v prvom mesiaci s príjmom takmer 20 mld. Sk
1. februára 2001

Celkové príjmy štátneho rozpočtu (ŠR) k 31. januáru 2001 predstavovali 19,93 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy boli príjmy na úrovni 18,43 mld. Sk, to znamená nárast o 8,1 %. Celkové výdavky ŠR za prvý mesiac roku predstavujú 14,96 mld. Sk, zatiaľ čo v januári 2000 to bolo 14,73 mld. Sk. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií SR. Prebytok ŠR tak za prvý mesiac roku predstavuje 4,97 mld. Sk, oproti vlaňajším 3,7 mld. Sk.

Najväčší, 77-percentný podiel celkových príjmov, tvorili daňové príjmy vo výške 15,38 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka daňové príjmy rozpočtu mierne poklesli, keď v januári roku 2000 predstavovali 15,75 mld. Sk. Na druhej strane ŠR vykazuje za prvý mesiac takmer 70-percentný nárast nedaňových príjmov na úroveň 4,55 mld. Sk. Príjmy ŠR zo spotrebných daní boli v prvom mesiaci roka vo výške 2,52 mld. Sk, výnos z dane z príjmov právnických osôb 1,05 mld. Sk a z príjmov fyzických osôb 2,64 mld. Sk. Príjmy ŠR z cla predstavovali ku koncu januára takmer 269 mil. Sk a z dovoznej prirážky takmer 258 mil. Sk.

Z celkových výdavkov rozpočtu smerovalo 14,76 mld. Sk na bežné výdavky. Kapitálové výdavky boli vo výške 196 mil. Sk.

Celkové príjmy ŠR by mali v tomto roku dosiahnuť 180,6 mld Sk, celkové výdavky na rok 2001 sa určujú sumou 217,8 mld Sk. Rozpočtový schodok by tak mal v tomto roku byť na úrovni 37,2 mld Sk. Schodok verejných financií by mal len mierne presiahnuť túto úroveň a vykázať schodok 37,8 mld. Sk, teda necelých 4 % HDP. Toto číslo však môže byť navýšené až na úroveň okolo 5 % HDP v dôsledku ďalších výdavkov na výstavbu diaľnic.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS