ČLÁNOK
Rozpočet bol po 4 mesiacoch v schodku vyše 990 mil. eur
4. mája 2015

Štátny rozpočet bol po prvých štyroch mesiacoch tohto roka v schodku 990,8 mil. eur. V samotnom apríli sa tak rozpočtový deficit zvýšil o necelých 40 mil. eur. V medziročnom porovnaní sa však hospodárenie štátu zlepšilo, keď schodok štátneho rozpočtu klesol o vyše 525 mil. eur. Celkové príjmy štátu za prvé štyri mesiace tohto roka pritom stúpli o vyše 18 % na 4,082 mld. eur, kým výdavky vzrástli o 2 % na 5,073 mld. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených ministerstvom financií.

Za výrazným rastom príjmov stáli predovšetkým zvyšujúce sa príjmy z daní, ale taktiež rast príjmov z rozpočtu Európskej únie. Daňové príjmy štátu pritom v sledovanom období medziročne vzrástli o 18,7 % na 3,307 mld. eur. „Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb vo výške 293,3 mil. eur, u dane z pridanej hodnoty vo výške 206,4 mil. eur, a u spotrebných daní vo výške 27,3 mil. eur,“ konštatuje v komentári ministerstvo financií. Naopak, klesli príjmy zo zrážkovej dane o 10,9 mil. eur a z dane z medzinárodného obchodu a transakcií o 1,1 mil. eur.

Spomínané príjmy rozpočtu z eurofondov ku koncu apríla medziročne vzrástli o 248,8 mil. eur na niečo vyše 360 mil. eur. Napriek výraznému medziročnému nárastu však táto suma predstavuje iba 11 % celoročných rozpočtovaných príjmov z rozpočtu Európskej únie na úrovni 3,272 mld. eur. Medziročný nárast zaznamenali príjmy štátneho rozpočtu aj z dividend v sume 61,4 mil. eur.

V rámci výdavkovej strany štátneho rozpočtu zaznamenali pozitívny vývoj podľa rezortu financií výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré medziročne klesli o 82,3 mil. eur. „V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu Európskej únie došlo k medziročnému nárastu o 241,3 mil. eur, teda o 70,4 %, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania vo výške 39,0 mil. eur,“ dodáva ministerstvo financií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS