ČLÁNOK
Rozpočet a sporiteľňa dominovali uplynulému týždňu
10. decembra 2000

Parlamentné debaty o podobe budúcoročného štátneho rozpočtu a o novom vlastníkovi Slovenskej sporiteľne dominovali uplynulému týždňu. Spoločným znakom je skutočnosť, že v oboch prípadoch chcú debatujúci v parlamente i rozhodujúci o investorovi v sporiteľni viac peňazí.

Hneď v úvode uplynulého týždňa predložili traja záujemcovia (Bank Austria, Erste Bank a UniCredito) ponuku na kúpu 87,18 % akcií Slovenskej sporiteľne (SLSP). Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová v pondelok zároveň vymenovala komisiu pre vyhodnotenie a odporučenie najvhodnejšieho návrhu a nadobúdateľa akcií SLSP. Sedemčlenná komisia, zložená z dvoch zástupcov ministerstva privatizácie, dvoch zástupcov ministerstva financií, jedného zástupcu Fondu národného majetku, jedného zástupcu úradu vlády a jedného zástupcu opozičných poslancov, mala za úlohu odporučiť vláde víťazného nadobúdateľa akcií SLSP, ktorého ponuka najlepšie naplní kritériá ceny, stratégie banky a kvality investora. Komisia zasadla a rozhodla. Odporučila ministerke, aby požiadala investorov o zvýšenie ponúkanej ceny. Okrem toho im tiež pravdepodobne poskytla dostatok času a možností na zistenie, koľko ponúkali konkurenti, a prispôsobenie ďalšieho postupu.

Aj ďalšia pondelková správa sa týkala predaja banky – prezídium Fondu národného majetku SR na svojom rokovaní v pondelok schválilo privatizáciu 16-percentného podielu fondu vo Všeobecnej úverovej banke (VÚB). Ako spôsob privatizácie odsúhlasilo priamy predaj vopred určenému záujemcovi.

Parlament stihol ešte pred začiatkom očakávanej rozpravy o štátnom rozpočte v utorok definitívne schváliť vládnu novelu zákona o daniach z príjmov, ktorú predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová. Novela zákona o daniach z príjmov rieši predovšetkým podporu zahraničných investícií. Poslanci však nakoniec mierne pritvrdili vládou navrhované zmäkčenie podmienok, ktoré majú prilákať zatiaľ váhajúcich investorov. Pôvodne sa v tejto novele uvažovalo tiež s 10-ročnými daňovými prázdninami, čo však vláda nakoniec neschválila.

Parlament na pokračujúcej 43. schôdzi definitívne tiež schválil novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa zvyšuje výška poistného z 13,7 % na 14 % z vymeriavacieho základu, pričom zvýšenie ponesie zamestnanec. Doteraz platil 6,7 % z vymeriavacieho základu, od budúceho roka sa toto percento zvýši na 7 %.

Poľnobanka, a.s. Bratislava, ktorej majoritným vlastníkom je UniCredito, plánuje ešte v tomto roku zvýšiť svoje základné imanie o vyše 2 mld. Sk. Súčasná výška základného kapitálu banky predstavuje 2,554 mld. Sk. Údaje o tom zverejnila v utorok banka. Podmienkou na reálne zvýšenie základného imania Poľnobanky bude však predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (NBS), pričom tento súhlas bude podmienený výkonom rozhodnutia NBS zo záveru novembra, podľa ktorého by mala Poľnobanka znížiť svoje základné imanie formou zníženia nominálnej hodnoty svojich akcií. Tým by sa mali vykryť straty banky z minulosti.

Slovensko sa chce podieľať na výstavbe južnej vetvy ruského plynovodu Jamal, ak sa na nej dohodnú všetky zúčastnené strany. Premiér Mikuláš Dzurinda v utorok v Bratislave ubezpečil ukrajinského partnera Viktora Juščenka, že Bratislave mimoriadne záleží na dobrých vzťahoch s Kyjevom, ak sa ale plynovod obchádzajúci Ukrajinu stane realitou, bude rešpektovať svoje národohospodárske záujmy. Dzurinda tiež vyjadril záujem Slovenska participovať na novom ropovode Odesa-Brody-Gdaňsk, ktorého projekt predstavil v stredu v Bratislave za účasti premiéra Juščenka ukrajinská spoločnosť Naftogaz. Dzurinda konštatoval, že ropovod, ktorý by mal zabezpečiť prepravu kaspickej ropy do západnej Európy, by sa mohol napojiť na Družbu a zvýšiť množstvo ropy dopravovanej cez slovenské územie.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v utorok prostredníctvom inzerátu v denníku Financial Times verejnú súťaž na výber poradcu pre privatizáciu 49-percentného podielu v a.s. Transpetrol. Privatizačný poradca by mal odporučiť konkrétny spôsob privatizácie, dominantného prepravcu ropy, ktorý ponúka rezort hospodárstva ako 100-percentný vlastník spoločnosti. Akcie ministerstvo predá strategickému investorovi, prípadne konzorciu strategických investorov, alebo sa akcie predajú prostredníctvom burzy cenných papierov, prípadne poradca zvolí kombináciu oboch týchto alternatív.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová ešte v utorok vyjadrila nádej, že napriek zmenám vo vládnej koalícii má prijímanie kľúčových zákonov spojených s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2001 dostatočnú politickú podporu v parlamente. Nepredpokladá komplikácie ani pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, pričom za posledný termín na schválenie rozpočtu považuje 15. december.

MF uviedlo, že rozpočet verejných financií sa za tri štvrťroky nachádza v prebytku vo výške 4,6 mld. Sk. Podľa názoru analytikov ING Bank tento údaj predstavuje ďalší krok pri postupnom narušení dôveryhodnosti MF pri vykazovaní bilancie verejného okruhu. MF podľa analytikov ING Bank chybne označilo výnosy z privatizácie ako príjmy. Na druhej strane však zahrnulo náklady na reštrukturalizáciu bánk do výdavkov. Okrem toho ING spochybňuje aj započítanie dotácií a transferov medzi príjmové položky štátneho rozpočtu. Podľa banky sa po korektnej úprave deficit blíži hodnote 19,1 mld. Sk, čo predstavuje 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). MF naznačuje, že sa mu nepodarí udržať deficit na úrovni 3 % HDP a jeho výška dosiahne 3,6 % HDP. Avšak ING predpokladá úroveň schodku vo výške až 4 % HDP.

Poslanci začali v stredu s rozpravou o podobe budúcoročného rozpočtu. Predložený návrh počíta s príjmami 179, 3 mld. SK, výdavkami 216,5 mld. Sk, schodkom ŠR 37,2 mld. Sk a súhrnným schodkom verejných financií vo výške 37,84 mld. Sk, teda necelých 4 % HDP. Vzhľadom na použitú metodiku však môže deficit stúpnuť až na 5 %.

Slovenská konsolidačná, a.s., (SK) v stredu zverejnila, že vyhlásila verejnú súťaž na postúpenie pohľadávok voči ôsmim domácim, štyrom českým a dvom ruským dlžníkom. Celková nominálna pohľadávok dosahuje po prepočte podľa aktuálnych kurzov 3,6 mld. Sk, z toho 2,57 mld. Sk sú pohľadávky voči domácim firmám. Ako pre agentúru SITA povedal námestník generálneho riaditeľa Pavol Szemző, agentúra pripravuje na predaj v najbližšej dobe ďalšie tri balíky pohľadávok.

Bavorská spoločnosť E.ON, AG má záujem zúčastniť sa na privatizácii štátnych podnikov Slovenského plynárenského priemyslu, Západoslovenských, Stredoslovenských a Východoslovenských energetických závodov. Obuvnícka firma Gabor plánuje v blízkej budúcnosti investovať 500 mil. Sk do rozšírenia podniku v Komárne. Po stretnutí s ministrom hospodárstva, dopravy a technológie nemeckého spolkového štátu Bavorsko Ottom Wiesheuom o tom vo štvrtok informoval minister hospodárstva SR Ľubomír Harach. Podľa jeho slov by nemecký investor mal vstúpiť aj do spoločnosti Pratex Čadca, kde projekt počíta na začiatku so 60 pracovníkmi a s ďalším rozširovaním firmy.

Údaje o maloobchodnom predaji v októbri potvrdzujú tendenciu zvyšovania výdavkov spotrebiteľov zaznamenávanú od polovice tohto roka. Októbrové tržby v maloobchode dosiahli v tomto roku maximálnu hodnotu 42,7 mld. Sk, pričom zaznamenali medziročný nárast meraný v stálych cenách o 6,6 %. Na tohtoročnom zatiaľ rekordnom náraste sa podieľali predovšetkým tržby v oblasti motorových vozidiel a v maloobchodných podnikoch.

V októbri tohto roka sa stavebná produkcia medziročne zvýšila o 11,7 % na 7,2 mld. Sk. V tomto roku je to zatiaľ najväčšie zvýšenie mesačnej produkcie. Produkcia v odvetví počas celého tretieho kvartálu medziročne rástla, zatiaľ čo v prvom polroku zaznamenávala v každom mesiaci (okrem mája) medziročný pokles. Októbrové údaje tak potvrdili očakávania analytikov o oživení rastu v odvetví.

Piatok priniesol nové informácie o ďalšej z bánk – správca konkurznej podstaty skrachovanej Dopravnej banky, a.s., Banská Bystrica (DB) Milan Chovanec v piatok na prieskumnom pojednávaní prihlásených pohľadávok veriteľov voči banke poprel pohľadávku Fondu ochrany vkladov (FOV). Táto pohľadávka vo výške 2,24 mld. Sk fondu vznikla v súvislosti s vyplácaním zákonných náhrad za nedostupné vklady klientov banky. Prezident FOV Milan Horváth označil v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA toto rozhodnutie správcu za „šokujúce a prekvapivé“. „Pohľadávka FOV je právne nespochybniteľná, pretože podľa zákona o ochrane vkladov prechádza pohľadávka vkladateľa voči banke dňom vyplatenia náhrady na fond vo výške vyplatenej náhrady,“ argumentoval M. Horváth, ktorý tiež vyhlásil, že fond podá žalobu vrátanie námietky voči správcovi pre zaujatosť.

Piatkové mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) skrachovanej DB schválilo predaj 45-percentného balíka akcií, ktoré vlastní Slovenská sporiteľňa, najväčší akcionár banky, Slovenskej konsolidačnej. K predaju akcií pravdepodobne dôjde v najbližších dňoch, pretože svoj súhlas s týmto krokom vyjadrila už aj NBS. Povinnosť SLSP vyriešiť jej majetkovú účasť v skrachovanej banke stanovil v máji Protimonopolný úrad SR.

Navrhovaný deficit štátneho rozpočtu na budúci rok nespôsobí narušenie makroekonomickej stability dosiahnutej za ostatné dva roky. Vo svojom vystúpení pred poslancami v Národnej rade SR to v piatok povedal premiér Dzurinda. Premiér požiadal vo svojom vystúpení parlament o schválenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001. Podčiarkol dôležitosť hospodárskej stability pre dosiahnutie členstva v EÚ a požiadal parlament, aby schválil „rozpočet zvyšujúci šance Slovenska vstúpiť do únie“. Exminister financií Miroslav Maxon zastupujúci v parlamente opozičné HZDS odporučil predsedovi vlády, aby „prestal snívať sen o makroekonomickej stabilizácii“.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová je presvedčená, že parlament schváli štátny rozpočet na budúci rok v podobe, ako ho navrhla vláda. Celkovo vystúpilo v rozprave k návrhu zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rok 70 rečníkov, z nich 40 podalo spolu 100 pozmeňovacích návrhov. Zmeny, ktoré odporúčali realizovať sa týkali hlavne rezortov školstva, zdravotníctva, obrany, kultúry a poľnohospodárstva. Parlament bude o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok hlasovať v stredu ráno.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila na svojom 27. rokovaní Menový program na rok 2001. Centrálna banka však bude o jeho obsahu informovať až na tlačovej konferencii 12. decembra 2000.

Čaká nás teda zaujímavý týždeň. Centrálna banka bude informovať o budúcoročnom menovom prehľade, uvidíme, či sa naplní optimizmus premiéra a ministerky financií v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu a opäť zasadne komisia a bude rozhodovať o privatizérovi Slovenskej sporiteľne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS