ČLÁNOK
Rozhovory o vstupe investora do Slovnaftu ešte v októbri
4. októbra 1999

Rozhovory o vstupe zahraničného partnera do spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava, začnú v druhej polovici tohto mesiaca. Dovtedy pripraví súčasný majoritný akcionár, Slovintegra, a.s., mechanizmus rozhodovania o jednotlivých oblastiach činnosti spoločnosti. Na štvrtkovom stretnutí Klubu ekonómov to povedala viceprezidentka pre riadenie a personalistiku spoločnosti Jolana Petrášová.
Podľa predstáv vedenia podniku by mal byť podiel strategického partnera vo výške 34%, rovnako ako podiel súčasného majoritného akcionára, ktorým je Slovintegra, a.s. Tá mala v júni na účte 50,72 % akcií Slovnaftu. Podľa dohody s Fondom národného majetku (FNM) má však 10 % akcií vrátiť na jeho účet. „Pristúpili sme na takýto krok v záujme udržania dôveryhodnosti voči zahraničným veriteľským bankám, ktoré neradi vidia akékoľvek vlastnícke spory. Našou podmienkou bolo zrušenie akýchkoľvek ďalších podmienok privatizačnej zmluvy s FNM. Po vykonaní transakcie nebudeme teda mať žiadne ďalšie záväzky voči FNM“, vysvetlila J. Petrášová. Zároveň dodala, že z hľadiska súčasne platnej legislatívy je dosť ťažké právne podložiť vrátenie časti akcií nadobudnutých podľa platnej zmluvy.
Poradcom Slovnaftu pre výber zahraničného investora je investičná banka Solomon Smith Barney. Súčasný najväčší akcionár Slovnaftu, Slovintegra, a.s., Bratislava, nadobudol 39 % balík akcií Slovnaftu rozhodnutím FNM SR z 10. augusta 1995 pri cene 1 000 Sk za akciu. Ďalších 15 % základného imania Slovnaftu kúpila pri cene 384 Sk v júni 1997.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS