ČLÁNOK
Rozhovory medzi MMF a Bulharskom o úvere
15. júna 1998

V polovici júla sa doriešia ostávajúce záležitosti a finalizácia kvantitatívneho rámca. Doteraz sa tímu MMF podarilo dosiahnuť pokrok v oblasti identifikácie cieľov programu, identifikácie problémov, ktorým bude Bulharsko čeliť v priebehu nasledujúcich troch rokov, ako aj identifikácie hlavných politík, ktoré bude potrebné implementovať. Minulý mesiac Bulharsko skompletizovalo dohodu o 14-mesačnom stand-by úvere vo výške 510 mil. USD. Tento úver pomohol Bulharsku vydriapať sa z finančného dna. Sofia dúfa, že v septembri sa jej podarí podpísať dlhodobú dohodu o úvere. Odborníci MMF požiadali vládu, aby urýchlila reformy, pričom zo strednodobého hľadiska odhadujú rast ekonomiky na úrovni 5 %. MMF považuje rast príjmov, domáceho dopytu, importu a exportu za signál ekonomického oživovania. V nasledujúcich troch rokoch bude musieť Bulharsko vyriešiť tri problémy: realizáciu štrukturálnych reforiem, rozvinutie konkurencieschopného poľnohospodárstva a liberalizácie trhu s nehnuteľnosťami. Dôležitými úlohami sú tiež zlepšenie efektívnosti energetického sektora a rozvinutie kapitálového trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS