ČLÁNOK
Rozhovor s generálnym riaditeľom o personálnych zmenách
26. júla 1997

V Devín banke nedávno prebehla „výmena stráží“. Čo jej predchádzalo? – Personálne zmeny v Devín banke, a.s., sa udiali predovšetkým preto, lebo banka okrem úspešnej práce s deblokáciami dlhov Ruskej federácie nevyvíjala normálnu bankovú činnosť, ktorú sme ako akcionári tohto peňažného ústavu právom očakávali. Bývalý vrcholový manažment však venoval svoj čas osobným privatizačným záujmom v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany a v Istrocheme Bratislava. Tento manažment nedokázal našim firmám uľahčiť obchodovanie na východných trhoch, čo by bolo v záujme SR, podnikateľských subjektov i samotnej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS