ČLÁNOK
Rozhovor s generálnym riaditeľom o personálnych zmenách
26. júla 1997

V Devín banke nedávno prebehla „výmena stráží“. Čo jej predchádzalo? – Personálne zmeny v Devín banke, a.s., sa udiali predovšetkým preto, lebo banka okrem úspešnej práce s deblokáciami dlhov Ruskej federácie nevyvíjala normálnu bankovú činnosť, ktorú sme ako akcionári tohto peňažného ústavu právom očakávali. Bývalý vrcholový manažment však venoval svoj čas osobným privatizačným záujmom v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany a v Istrocheme Bratislava. Tento manažment nedokázal našim firmám uľahčiť obchodovanie na východných trhoch, čo by bolo v záujme SR, podnikateľských subjektov i samotnej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS