ČLÁNOK
Rozhovor s generálnym riaditeľom o personálnych zmenách
26. júla 1997

V Devín banke nedávno prebehla „výmena stráží“. Čo jej predchádzalo? – Personálne zmeny v Devín banke, a.s., sa udiali predovšetkým preto, lebo banka okrem úspešnej práce s deblokáciami dlhov Ruskej federácie nevyvíjala normálnu bankovú činnosť, ktorú sme ako akcionári tohto peňažného ústavu právom očakávali. Bývalý vrcholový manažment však venoval svoj čas osobným privatizačným záujmom v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany a v Istrocheme Bratislava. Tento manažment nedokázal našim firmám uľahčiť obchodovanie na východných trhoch, čo by bolo v záujme SR, podnikateľských subjektov i samotnej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS