ČLÁNOK
Rozhodnutie o úprave cenníka služieb SCP je konečné
11. marca 2001

Stredisko cenných papierov (SCP) aj napriek kritike profesijných združení považuje rozhodnutie o úprave cenníka služieb za správne a konečné. Poradný orgán, ktorým je Kolégium SCP, bude 20. marca rozhodovať už len o technických podrobnostiach týkajúcich sa určenia výšky poplatkov. V piatok to vyhlásila generálna riaditeľka SCP Emília Palková.

Zmena cenníka služieb SCP vstúpi do platnosti 1. apríla. Úprava výšky poplatkov za vedenie cenných papierov (CP) odstraňuje jednotný poplatok pre všetkých klientov vo výške 70 Sk a zavádza určenie poplatku v závislosti od súčtu menovitých hodnôt CP vedených na účte. V praxi to znamená, že výška poplatku bude priamo závislá od aktivity klienta na kapitálovom trhu. Zvýšenie poplatkov podľa Palkovej sa dotkne najmä profesionálnych subjektov kapitálového trhu. V prípade občanov, ktorí majú na účte len niekoľko CP dôjde k zníženiu poplatku za vedenie účtu o viac ako 40 %.

Cenové rozpätie je v intervale 40 Sk až 200 000 Sk vrátane dane z pridanej hodnoty a vypočítava sa ako 0,4 % objemu CP na účte. Najvyšší poplatok budú hradiť len tí klienti, ktorí vlastnia na účte CP v menovitej hodnote vyššej ako 0,5 mld. Sk. Z takmer dvoch miliónov aktívnych účtov je na 400 tis. z nich vedený len dlhopis Fondu národného majetku (FNM). Podľa SCP sa zmenou štruktúry poplatky zvýšia iba u 1,49 % majiteľov CP a zníženie sa dotkne až 95,96 % majiteľov CP. Stredisko sa podľa generálnej riaditeľky už nebude ďalej vyjadrovať k vyhláseniam profesijných organizácií slovenského kapitálového trhu v cenníku služieb. Palková zároveň vyzvala aktívnych účastníkov kapitálového trhu, aby nepokračovali v mediálnej kampani ktorá podľa nej neprospieva slovenskému kapitálovému trhu.

Generálna riaditeľka SCP v piatok informovala aj o predbežných hospodárskych výsledkoch strediska za minulý rok. SCP podľa predbežných údajov dosiahlo zisk po zdanení 8 mil. Sk. Na zisku sa podľa Palkovej výrazne podieľali aj obchody s dlhopismi FNM.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS