ČLÁNOK
Rozhodnutie o regulácii cien UPC nadobudlo právoplatnosť
10. januára 2001

Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR (TÚ) o regulácii cien šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR, čím nadobudlo právoplatnosť. Znamená to, že spoločnosť UPC Slovensko uvedené regulačné opatrenie musí rešpektovať a svoje ceny môže vo februári zvýšiť maximálne o úroveň priemerného indexu inflácie za predchádzajúcich 12 mesiacov pred dňom úpravy cien. Spoločnosť UPC tak svoje ceny môže od februára zvýšiť maximálne o zhruba 12 %.

Ešte pred zverejnením informácie o platnosti nariadenia TÚ poskytla hovorkyňa spoločnosti UPC Pavla Petrlová médiám vyhlásenie, podľa ktorého UPC spoločnosť zásadne trvá na platnosti nových cien za služby káblovej televízie, ktoré boli zákazníkom riadnym spôsobom oznámené. Spoločnosť rozhodnutím o úprave cien podľa vyhlásenia neporušila žiadny v tom čase platný právny predpis a avizované rozhodnutie TÚ preto vníma ako neadekvátne a hrubo diskriminačné.

„UPC, jeden z najväčších zahraničných investorov na Slovensku, je pripravená brániť svoje práva a investície na území Slovenskej republiky použitím všetkých dostupných zákonných prostriedkov, a to na pôde slovenskej aj medzinárodnej. UPC si zároveň dovoľuje požiadať svojich zákazníkov, aby pri realizácii platieb za káblové služby postupovali v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi nimi a UPC, ako aj platným cenníkom,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti.

Spoločnosť UPC Slovensko začiatkom januára oznámila svojím zákazníkom, že od 1. februára 2001 dôjde k zmenám v cenníku za poskytované služby, ktoré v niektorých prípadoch znamenajú až 40-percentné zvýšenie priemerného mesačného poplatku za káblovú prípojku. V dôsledku podozrenia zo zneužívania dominantného postavenia na trhu vydal cenový regulátor, ktorým je Telekomunikačný úrad SR regulačné opatrenie, ktorým umožnil zvýšiť ceny za služby poskytované spoločnosťou UPC maximálne o priemernú mieru inflácie za posledných 12 mesiacov pred dátum zvýšenia ceny. Ako reakciu na toto opatrenie hovorkyňa spoločnosti v utorok uviedla, že spoločnosť UPC prehodnotí svoje pôsobenie na Slovensku a pozastaví projekt poskytovania internetových služieb cez káblové rozvody. Generálny riaditeľ spoločnosti UPC Václav Bartoň poprel informácie o údajnom pozastavení činnosti spoločnosti na Slovensku.

Predseda Telekomunikačného úradu SR Milan Luknár nevedel jednoznačne povedať, či zákazníci od 1. februára budú za služby UPC platiť podľa nového cenníka. Ako však uviedol, v prípade, že do konca mesiaca sa v Zbierke zákonov uvedené opatrenie zverejní, bude ho musieť spoločnosť UPC rešpektovať.

Spoločnosť UPC Slovensko je členom skupiny UPC, ktorá ako medzinárodný telekomunikačný operátor pôsobí v 18 krajinách Európy a Izraela. Na Slovensku UPC prevádzkuje káblové siete v 29 slovenských mestách prostredníctvom svojich dcérskych spoločnosti UPC Slovensko, KabelTel s.r.o., Trnavatel s.r.o., Kabel Plus Bratislava, a.s., Kabel Plus a.s. Banská Bystrica a Kabel Plus Východné Slovensko a.s. Podľa niektorých informácií má na území Slovenska až 80-percentný trhový podiel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS