ČLÁNOK
Rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktoré vyhlásilo transformáciu banskobystrickej Smrečiny, a.s. na Smrečinu Holding, a.s. za neplatnú ohrozilo pracovnú existenciu takmer 800 zamestnancov podniku.
28. decembra 1998

Rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktoré vyhlásilo transformáciu banskobystrickej Smrečiny, a.s. na Smrečinu Holding, a.s. za neplatnú a otvorilo priestor pre požiadavky správcu konkurznej podstaty v Smrečine, ohrozilo pracovnú existenciu takmer 800 zamestnancov podniku. Požiadavky veriteľov voči bankrotujúcej Smrečine, a.s. by sa tak mohli uspokojovať aj z majetku, vrátane výrobnej technológie, ziskovej spoločnosti Smrečina Holding. Novinárov o tom informoval predseda OZ DLV v Smrečine Holding Peter Gonda, ktorý navrhuje, aby sa v prvom januárovom týždni zišli na rokovaní so správcom konkurznej podstaty zástupcovia manažmentu, odborov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva hospodárstva SR.
Rozhodnutie NS z 15. decembra zatiaľ nebolo firme doručené, ale je vraj najvyšší čas rokovať o udržaní výroby a riešení, ktoré uspokojí zúčastnené strany. Vedenie podniku chce vo výrobe pokračovať najmenej do 15. januára – pokiaľ bude mať zásoby surovín. Ďalšie vklady do výroby sú totiž s ohľadom na možné akcie veriteľov rizikové. Pritom technológiu je treba udržať v prevádzke, lebo mráz by ju mohol poškodiť.
Smrečina Holding, ktorá vznikla koncom roka 1996 na podnet najväčších veriteľov Smrečiny – VÚB, Stredoslovenských lesov a daňového úradu – v minulom roku dosiahla výrobu v objeme 450 mil. Sk a zisk 5 mil. Sk. Za 11 mesiacov tohto roka zaznamenala výrobu 600 mil. Sk a zisk 6 mil. Sk. Dve tretiny výroby exportuje, najnovšie odľahčené drevotrieskové dosky do Švajčiarska a SRN. Podnik, ktorý prebral väčšinu pracovníkov Smrečiny (tej zostala napríklad Zápalkáreň a iné výroby), prebral aj časť záväzkov Smrečiny, ktoré splatil. Z toho dôvodu, ako sa odborový predák domnieva, došlo asi pred pol rokom zo strany veriteľov, ktorí stoja mimo Smrečiny holding, k podaniu žaloby na neplatnosť transformácie Smrečiny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS