ČLÁNOK
Rozhodnutia o menovej politike
12. marca 2020

 Národná banka Slovenska (NBS) pozorne monitoruje vyvíjajúcu sa situáciu a aktívne komunikuje s finančnými inštitúciami o minimalizovaní dopadov pandémie na slovenskú ekonomiku a finančný sektor. Ako ďalej uviedla, bankový dohľad využije dostupné regulačné nástroje na úpravu operatívnych, kapitálových a likviditných požiadaviek na banky v nastávajúcom období. V rámci držania kapitálu v bankách budú umožnené rôzne dočasné úľavy. Cieľom totiž je podporiť európsku a slovenskú ekonomiku. Od bánk sa súčasne podľa vyjadrení NBS očakáva, že dočasné uvoľnenie požiadaviek využijú výlučne na podporu a stabilizáciu ekonomiky.

Pokiaľ ide o kapitál bánk, tak kapitálovú požiadavku vyplývajúcu z Piliera 2 bude čiastočne možné plniť aj inými nástrojmi ako vlastným kapitálom Tier 1. Dočasne a v odôvodnených prípadoch bude možné upustiť aj od plnenia vankúša na zachovanie kapitálu vo výške 2,5%. V oblasti likvidity bude v odôvodnených a krátkodobých situáciách možné znížiť plnenie ukazovateľa krytia likvidity, tzv. Liquidity Coverage Ratio.

Národná banka Slovenska taktiež monitoruje kroky, ktoré zavádzajú niektoré banky na odpustenie poplatku pri žiadosti klienta o odklad splátok. V spoločnosti čoraz viac rezonujú obavy ľudí, ako zásadne ovplyvní ich bežný život šíriaca sa pandémia koronavírusu. Prípadný výpadok príjmu, alebo jeho dočasné zníženie z dôvodu PN či OČR, ovplyvní ich finančnú situáciu a schopnosť splácať bežné výdavky, medzi nimi aj úverové splátky. Banky síce vedia ponúknuť možnosť odložiť si splátky, no klienti by si to mali dobre premyslieť. Či už pre fyzický kontakt na pobočke, predĺženie celého úveru alebo zápis v úverovom registri. „Banky sú aj naďalej povinné dodržiavať obozretné a primerané úverové štandardy a adekvátne pravidlá na identifikovanie zlyhaných expozícií,“ hovorí NBS.

Pokiaľ ide o výkon dohľadu na mieste, jednotlivé aktivity budú podľa vyjadrení Národnej banky Slovenska posunuté a upravené tak, aby sa skontrolovali najdôležitejšie funkcie finančných inštitúcií. Pri kontrole plnenia nápravných opatrení bude zohľadnená špecifická situácia inštitúcií s dôrazom na zabezpečenie chodu kritických funkcií. NBS je pripravená operatívne prehodnocovať aktivity dohľadu.

Finančné inštitúcie aktuálne na Slovensku prijali viaceré opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Obmedzili otváracie hodiny pre verejnosť, minimalizujú rokovania, obmedzili pracovné cesty a prešlo sa na prácu z domu pri činnostiach umožňujúcich takúto formu. Zároveň sa finančné inštitúcie naďalej sústreďujú na plynulé zabezpečenie funkčnosti najdôležitejších služieb pre klientov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS