ČLÁNOK
Rozhodne sa o osude Dopravnej banky
29. júna 2000

Na valnom zhromaždení Dopravnej banky, a.s. (DB) sa rozhodne o prípadnom vstupe strategického investora do tejto inštitúcie. Relevantným spôsobom voči Národnej banke Slovenska ako aj voči akcionárom prejavili záujem kapitálovo vstúpiť do DB štyri spoločnosti. Patria medzi ne spoločnosť J&T Finance Group, banskobystrický Drukos, Horizont, o.c.p. a investičný fond Alfa Finanz. Pre tlačovú agentúru SITA to potvrdila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka DB Zora Urbanová.
„Ak do banky vstúpi partner s bankovými skúsenosťami a posilní kapitál banky minimálne o 500 mil. Sk, verím, že si banka nájde svoje miesto na bankovom trhu,“ zdôraznila Z. Urbanová. Ako ďalej uviedla, od piatkového valného zhromaždenia očakáva pozitívne rozhodnutie v oblasti ďalšej existencie banky, keďže všetci akcionári deklarovali záujem predať akcie DB. Podľa Z. Urbanovej už viackrát bolo deklarované, že príde k rozhodnutiu o posilnení kapitálu, no rozhodnutia boli odsunuté. „Dúfame, že otázka nezáujmu o vstup do banky nebude aktuálna, no nemožno ju vylúčiť,“ povedal člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku pre informácie a služby Július Lintner.
Dopravná banka podľa riaditeľky už rok hľadá strategického investora. Pri jeho hľadaní spolupracovala so spoločnosťou Ernst & Young Consulting. Ako uviedli predstavitelia DB, za obdobie poldruha roka, odkedy manažment pôsobí v banke, znížil rizikové úverové portfólio z 2 mld. Sk na 1 mld. Sk, z ktorej je 50 % pokrytých opravnými položkami. „Za uplynulý rok a pol poskytovala banka štandardné úvery, z ktorých ani jeden nebol klasifikovaný a plnila stanovené povinné minimálne rezervy až na jeden prípad z prelomu rokov 1998 a 1999,“ uviedli predstavitelia banky.
Banka má v súčasnosti 50 tisíc vkladových účtov a disponuje primárnymi vkladmi od nebankových subjektov v objeme 2,4 mld. Sk. Výška úverového portfólia sa pohybuje na úrovni 1,6 mld. Sk. Podľa predstaviteľov spoločnosti by banke pre uľahčenie vstupu investora pomohla garancia indemnity, o ktorej by mali rozhodnúť príslušné ministerstvá dopravy a financií. Pri tejto garancii ide o ručenie za rizikové úvery z minulých období.
Najväčším akcionárom Dopravnej banky je Slovenská sporiteľňa so 45 %. Nasledujú Slovenská autobusová doprava BBDS Banská Bystrica s 37,5-percentným podielom a Investičná a rozvojová banka, ktorá vlastní v Dopravnej banke 15 %. Časť banky vlastní aj Štátny fond cestného hospodárstva. Bilančná suma banky na konci roka 1999 dosiahla 3,5 mld. Sk. Súčasné základné imanie banky je 800 mil. Sk. Jej kumulovaná strata do konca roka 1998 je 546 mil. Sk, pričom rok 1999 ukončila banka so ziskom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS