ČLÁNOK
Rozdiel medziročného rastu dovozu a dynamiky vývozu klesá
29. marca 2001

Rozdiel medziročného rastu dovozu a dynamiky vývozu klesol z januárových 5,4 % vo februári na 4,1 %. Na náraste dovozu sa v tomto roku najviac podieľal dovoz zemného plynu a ropy, vývoz vzrástol najmä vďaka osobným automobilom. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru zahraničnoobchodnej politiky Ministerstva hospodárstva SR Štefan Burda.

V komoditnej štruktúre sa na zvýšení importu najviac podieľal dovoz zemného plynu a iných plynových uhľovodíkov, ktorý medziročne stúpol o 2,3 mld. Sk. Dovoz ropy sa pritom podobne ako dovoz osobných automobilov zvýšil o 1,2 mld. Sk. Deficit zahraničného obchodu tak podľa Burdu najvýraznejšou mierou zaťažuje dovoz zemného plynu a ropy z Ruska, napriek tomu, že jeho hmotný objem medziročne klesol za prvé dva mesiace o 17,8 %. Cena plynu však oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástla o 64,5 %, čo prispelo k zhoršeniu celkového deficitu zahranično-obchodnej bilancie o 3,5 mld. Sk. Dovoz ropy sa naopak medziročne v hmotnom vyjadrení zvýšil o 13 % pri náraste ceny o 5,8 %. Nárast cien ropy tak k celkovému zhoršeniu deficitu prispel 0,4 mld. Sk.

Pod celkový nárast vývozu sa počas prvých dvoch mesiacov najvýraznejšie podpísal vývoz osobných automobilov, ktorý sa zvýšil o 5,1 mld. Sk. Vývoz rafinérskych produktov stúpol o 0,8 mld. Sk a výrobkov zo železa a ocele zhodne o 0,8 mld. Sk. Vývoz týchto komodít však vo februári klesol oproti priemernému mesiacu minulého roka o 1,9 mld. Sk. Š. Burda to odôvodnil ozdravným procesom spoločnosti U.S. Steel po vstupe zahraničného investora a zmenou organizačnej štruktúry, ktorá priniesla tiež elimináciu medzičlánkov, ktoré sa podieľali na navyšovaní výroby a vývozu. „Momentálne negatívny vplyv týchto procesov na zahraničný obchod je však len dočasný,“ skonštatoval Š. Burda. Vývoz rafinérskych produktov klesol oproti priemernému mesiacu minulého roka o 0,8 mld. Sk a vývoz plastov o 0,3 mld. Sk.

Podľa údajov Štatistického úradu SR skončil zahraničný obchod SR vo februári s pasívom 5,8 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 mld. Sk. Zo Slovenskej republiky sa pritom vyviezol tovar v hodnote 47,6 mld. Sk. Hodnota dovezeného tovaru dosiahla 53,4 mld. Sk. V porovnaní s februárom 2000 vzrástol vývoz o 17,1 % a dovoz o 21,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS