ČLÁNOK
Rozdelili peniaze z predaja Slovenskej sporiteľne
14. februára 2001

Vláda SR schválila rozdelenie výnosov z privatizácie Slovenskej sporiteľne (SLSP). Z 12,72 mld. Sk bude na splatenie dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) smerovať 4,174 mld. Sk.

Na splatenie ďalších záväzkov FNM sa použijú prostriedky vo výške 4,239 mld. Sk. Z toho 900 mil. Sk použije FNM na vyplatenie repoobchodov s akciami Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a s akciami Slovnaftu. Na splatenie dlhopisu vydaného v prospech Konsolidačnej banky, š.p.ú. so splatnosťou v roku 1999 sa použije 1,3 mld. Sk. Na doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctve pôjde z privatizačného výnosu na základe požiadavky ministerstva zdravotníctva suma 1,315 mld. Sk. Ako sa uvádza vo vládnom materiáli, FNM použije ďalších 500 mil. Sk na nákup akcií VSŽ, a.s. a na úhradu odmeny privatizačnému poradcovi Slovenskej sporiteľne použije prostriedky vo výške 220,8 mil. Sk.

Tretiu časť z výnosov z privatizácie SLSP v celkovej výške 4,306 mld. Sk použije Ministerstvo financií (MF) SR na úhradu štátnych záruk v období do 31. júla 2001. Pre Calex, a.s. Zlaté Moravce MF použije na splátku úverov 421,59 mil. Sk, pre Chemicelulózu, š.p. Žilina 2,65 mld. Sk, pre Solivary, a.s. Prešov 1,166 mld. Sk, pre Imunu, š.p. Šarišské Michaľany 36,29 mil. Sk a pre Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava 30,26 mil. Sk.

Zvyšok finančných prostriedkov z celkového výnosu 18,4 mld. Sk z privatizácie SLSP bude zatiaľ viazaných až do skončenia auditu v banke na krytie prípadných strát.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS