ČLÁNOK
Rozdelenie výdavkov štátneho rozpočtu podľa odvetví
15. októbra 2000

Všeobecné verejné služby sú z hľadiska funkčného rozdelenia najväčším odvetvím, do ktorého bude v budúcom roku plynúť až 22 % (47,58 mld. Sk) celkových rozpočtovaných výdavkov. Druhou najvýznamnejšou kategóriou je sociálne zabezpečenie s 18,9-percentným podielom na celkových výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR), za ktorým nasleduje vzdelávanie s 15,2 %. Podľa návrhu rozpočtu na budúci rok bude na verejný poriadok a bezpečnosť bude určených 8,4% výdavkov rozpočtu a na oblasť obrany 7,9 %. Do zdravotníctva by mali smerovať prostriedky vo výške 16,7 mld. Sk, teda 7,7 %.

Rozdelenie výdavkov štátneho
rozpočtu podľa odvetví

Výdavky ŠR v tis. Sk

Podiel na výdavkoch ŠR

Všeobecné verejné služby

47 579 019

22,0 %

Obrana

17 072 292

7,9 %

Verejný poriadok a bezpečnosť

18 098 220

8,4 %

Hospodárske záležitosti

27 819 377

12,9 %

Ochrana životného prostredia

956 176

0,4 %

Bývanie a spoločenské vybavenie

8 965 119

4,1 %

Zdravotníctvo

16 662 622

7,7 %

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

5 715 753

2,6 %

Vzdelávanie

32 804 455

15,2 %

Sociálne zabezpečenie (soc. ochrana)

40 808 250

18,9 %

Spolu

216 481 281

 

Zdroj: Ministerstvo financií SR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS