ČLÁNOK
Rozdelenie Interfin Group, a.s.
4. októbra 1997

Majetok pôvodnej spoločnosti sa rozdelí medzi nové subjekty v pomere 45% na Istrofin a 55% na Intermark. Vyplýva to z výsledkov dnešného mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Interfin Group. Návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podala spoločnosť Penta Brokers.Na tlačovej besede o tom informovali predstavitelia zrušenej spoločnosti. Základné imanie Istrofin, a.s. je 3,09 mld Sk a Intermark je 3,78 mld Sk. Podľa tohto pomeru sa rozdelí aj všetok deliteľný majetok zaniknutej spoločnosti. Nedeliteľný majetok zostane vo vlastníctve jednej zo spoločností, pričom tá poskytne druhej zodpovedajúcu náhradu zo svojho obchodného majetku, alebo jej vznikne záväzok. Obe spoločnosti majú rovnaké sídlo a takmer rovnaké dozorné rady. V spoločnosti Intermark sú akcionármi AKS, Penta Brokers, Slovenská poisťovňa, VÚB Invest Holding a Green Acre Investment, ktorí vlastnili spolu 55% základného imania Interfinu. Interfin sa bude po vyriešení administratívnych prekážok zameriavať okrem iného na investovanie v štátoch strednej Európy, napr. v Rumunsku a na Ukrajine. V Istrofine sú spoločníkmi Creditanstalt, Bankverein, Rakúska kontrolná banka, ARDS a Chase Manhattan Nominees a ďalších asi 161 tis. drobných akcionárov. Podľa Jaroslava Haščáka, člena dozorných rád oboch novovzniknutých spoločností, boli dôvodom rozdelenia odlišné názory inštitucionálnych a individuálnych akcionárov na stratégiu investovania. Inštitucionálni akcionári mali snahu realizovať takú investičnú politiku, ktorá pri dosahovaní nadpriemerných vývosov vyžaduje podstupovanie vyššieho rizika. Táto miera rizika je podľa J. Haščáka pre malých akcionárov neprijateľná. Na dnešnom valnom zhromadení boli prítomní akcionári vlastniaci viac ako 45% základného imania Interfinu a za zrušenie spoločnosti bez likvidácie rozdelením boli akcionári vlastniaci viac ako 72% základného imania patriaceho prítomným akcionárom. Interfin Group bol nástupcom spoločnosti Stratégia Invest, i.f., a.s. Stratégia Invest i.f., a.s. sa vytvoril premenovaním Investičného fondu VÚB Kupón 18. júla 1997.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS