ČLÁNOK
Rozdelenie Drôtovne má viesť k jej finančnému očisteniu
28. februára 2000

Cieľom rozdelenia najväčšieho slovenského výrobcu drôtu, Drôtovne, a.s., Hlohovec na dva nové subjekty, je finančne očistiť túto spoločnosť. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol člen predstavenstva Drôtovne Jozef Špirko. „Polmiliardový záväzok z emisie dlhopisov splatí jedna z dvoch nových spoločností, ktorej akcionármi sú Penta Group, V Invest Holding a drobní acionári,“ uviedol.
V roku 1997 za bývalého manažmentu emitovala Drôtovňa dlhopisy, ktorými mala pôvodne financovať obnovu strojového parku, rozšírenie výrobných kapacít podniku a reštrukturalizáciu dlhov Drôtovne. Tieto prostriedky však podľa J. Špirka namiesto toho vložila do novozaloženej dcérskej spoločnosti Drofin spolu s ďalšími 150 mil. Sk z vlastných zdrojov. Drofin vykúpil v bankách založené akcie Drôtovne a to tak, že neodkúpil priamo akcie, ale získal spoločnosti Novam, a.s., a Fortes, s.r.o., ktoré spolu nadobudli 51-percentný podiel v Drôtovni. Fakticky tak z peňazí Drôtovne financovali svoj kontrolný balík. V čase schválenia emisie dlhopisov boli hlavnými akcionármi podniku skupina okolo J&T Securities a predsedom predstavenstva Patrik Tkáč. Podiel individuálnych akcionárov bol na začiatku roka 1996 z celkového základného imania 17,6%. V súčasnosti skúma tento problém finančná polícia.
K definitívnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov by malo dôjsť na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ), ktoré sa uskutoční 20. marca 2000. Akcionári by na ňom mali schváliť zrušenie spoločnosti bez likvidácie rozdelením na dve akcionársky neprepojené firmy. Akcionári Novam a Fortes vlastniaci 51 % akcií Drôtovne sa stanú majiteľmi prvej spoločnosti, ktorá bude vlastniť finačnú investíciu Drofin.
Záväzky z tejto finančnej investície však prevezme druhá spoločnosť, ktorej akcionármi budú Penta Group a V Invest Holding vlastniace spolu 31 % akcií Drôtovne. Zvyšné akcie budú vlastniť drobní akcionári. Pritom už od októbra 1998, kedy spomenuté spoločnosti prevzali riadenie v Drôtovni, splatili do dnešného dňa bankám 500 mil. Sk úrokov a istiny. Druhá spoločnosť bude zároveň aj vlastníkom dvoch dcérskych spoločností Drôtovňa Drôty a Drôtovňa Kordy. K ich vzniku došlo v roku 1999 s cieľom umožniť vstup rozdielnym strategickým partnerom vzhľadom k rozdielnemu typu výroby.
Rokovania so zahraničnými investormi, z ktorých najvážnejším kandidátom na vstup do Drôtovne Kordy bol Trefil Arbed, sú momentálne pozastavené. ”Drôtovňa v súčasnosti dokončuje technické detaily minuloročného vzniku dvoch dcérskych spoločností a snaží sa o stabilizáciu vlastníckych pomerov,“ konštatoval J. Špirko. Vstup strategického partnera alebo predaj Drôtovne Drôty nie je nevyhnutný vzhľadom k typu sortimentu, ktorý táto dcéra vyrába. Rizikám vyplývajúcim z globalizácie však podľa J. Špirka podlieha výroba Drôtovne Kordy. „Táto časť sa musí v priebehu troch až piatich rokov začleniť do štruktúr zahraničného partnera,“ dodáva. Najväčším odberaľom kordov je Barum Continental a Continental Matador.
Drôtovňa Hlohovec je najväčším výrobcom drôtu na Slovensku. Po ziskoch z predchádzajúcich rokov vykázala spoločnosť za rok 1998 stratu 13 mil. Sk. V roku 1996 predstavoval čistý zisk 62,2 mil. Sk a v roku 1997 to bolo 18 mil. Sk. Na negatívnom hospodárení podniku v roku 1998 sa podpísala najmä recesia v stavebníctve, faktická devalvácia slovenskej meny a nedostatky obchodného oddenia firmy. Drôtovňa Hlohovec vyrobila v roku 1998 tovar za 2,2 mld. Sk, pričom 51 % produkcie smerovalo na export. Najvýznamnejšími obchodnými partnermi spoločnosti boli Spolková republika Nemecko, ČR, Rakúsko a Rumunsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS