ČLÁNOK
Rovná daň na úrovni 20 % by mala podporiť ekonomický rast
21. mája 2003

Zavedením 20-percentnej rovnej dane z príjmu nepoklesnú príjmy do štátneho rozpočtu. Na utorkovom workshope o kladoch a záporoch rovnej dane to uviedol bývalý ekonomický poradca prezidenta Georga W. Busha Daniel Mitchell z The Heritage Foundation . Ako ďalej dodal, nižšia daňová sadzba spolu s jednoduchou daňovou legislatívou jednoznačne povedie k stimulácii hospodárskeho rastu a tvorbe nových pracovných miest.

Ako príklad uviedol Írsko, kde pri daňovej sadzbe 50 % predstavoval výber prostriedkov do štátneho rozpočtu 1 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Pri súčasne platnej sadzbe dane 12,5 % predstavuje výber prostriedkov až 4,5 % HDP,“ skonštatoval Mitchell. Dôležité je podľa neho taktiež zamedzenie dvojitého zdanenia kapitálových výnosov, ako aj prechod na systém zdaňovania založený na spotrebe.

Ministerstvo financií SR navrhuje zaviesť od budúceho roka tzv. rovnú daň vo výške 20 % zo všetkých druhov príjmov právnických a fyzických osôb. Aj jednotnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) navrhuje na rovnakej 20-percentnej úrovni. V oblasti majetkových daní chce rezort financií zrušiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, z dedičstva a darovania a všetky nehnuteľnosti by sa mali zdaňovať na hodnotovom princípe. V oblasti zdaňovania motorových vozidiel by sa mali zdaňovať len úžitkové vozidlá. Pri spotrebných daniach by sa mali zvýšiť daňové sadzby u piva a vína tak, aby výška sadzby zodpovedala percentuálnemu obsahu alkoholu v týchto nápojoch, a tiež by sa mali zvýšiť aj sadzby spotrebnej dane z minerálnych olejov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS